Rolnictwo ekologiczne na świecie

Main Article Content

Joanna Ligenzowska


Słowa kluczowe : rolnictwo ekologiczne, produkcja ekologiczna, zrównoważony rozwój
Abstrakt
W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost znaczenia produkcji ekologicznej na świecie. Do niedawna tendencja ta była obserwowana tylko w krajach wysoko rozwiniętych obecnie najwięcej gospodarstw ekologicznych jest w Afryce i Azji. Zmiany te mają swoje podłoże głównie we wzroście popytu na produkty ekologiczne oraz we wzrastającym poziomie edukacji dotyczącej ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywnościowego. W poniższym opracowaniu przedstawiono stan rozwoju rolnictwa ekologicznego na świecie na podstawie danych z międzynarodowych organizacji ekologicznych. Przytoczono powierzchnię i ogólną strukturę użytków rolnych zagospodarowanych metodami ekologicznymi. Ponadto dokonano porównania ilości ekologicznych producentów rolnych na poszczególnych obszarach, a także krótko scharakteryzowano światowy rynek żywności ekologicznej.

Article Details

Jak cytować
Ligenzowska, J. (2014). Rolnictwo ekologiczne na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 150–157. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.55
Bibliografia

Dach Z., Szopa B.[2004]: Podstawy mikroekonomii. Rozdz. 2, PTE, Kraków.

FiBL i IFOAM. [2014]: The World of Organic Agriculture. Statistic and Emerging Trends 2014, ss. 40-75.

Gibbon P., Bolwig S. [2007]: The economics of certified organic farming in tropical Africa: a preliminary assessment. DIIS Working Paper no 3, Sub-series on Standards and Agro-Food Exports (SAFE) No. 7, ss. 3-8, 19-20.

Gulbicka B., Kwasek M.[2007]: Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce. IERiGŻ- PIB, Warszawa.

Kuś J., Jończyk K. [2009]: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Journal of Research and Application in Agriculture Engineering. Vol. 54(3), ss. 178-179.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.[2010]: Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym.

Organic Monitor. [2012] New US-EU Trade Arrangement Opens up Global Organic Market , ss. 2-6.

Runowski H. [2009]: Rolnictwo ekologiczne - rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych seria G, T.9 4, z. 4, ss. 182-185.

Stankiewicz D. [2009]: Rolnictwo ekologiczne. Infos, nr 7(54), Biuro Analiz Sejmowych.

Ziętara W. [2008]: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych seria G, T. 94, z. 2, ss. 80-82.

Żelezik M.[2009]: Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze, 30, ss. 155–166.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.