Changes in the Vegetable Oil Market, with Particular Emphasis on Market Instability in Relation to the War in Ukraine

Main Article Content

Wioleta Sobczak-Malitka
Emilia Sobczak

Abstrakt
In the 21st century, the global production and consumption of oilseeds and their processing products are growing dynamically as a result of the globally growing demand for food and renewable energy. Globally, supply and demand factors have changed the edible vegetable oils industry. The production of vegetable oils is characterized by one of the highest dynamics among all agricultural raw materials, which results from the growing demand for vegetable oils for food, industrial purposes and the growing demand for protein feed. The cultivation of oilseeds plays an important role in Polish agriculture. On an industrial scale, the production of rapeseed oil dominates in Poland, and is a strategic product of the Polish agri-food sector. Sunflower and soybean oils are also of market importance. The scale of crude rapeseed oil production ranks Poland third in the European Union (after Germany and France) and sixth in the world. The country's share in EU rapeseed oil production is about 13%. Poland, despite the dynamic development of rapeseed production and processing which took place after 2004, has low self-sufficiency in the field of oilseed products, especially low in the field of oilseed meals (self-sufficiency at the average level of approx. 43% in 2018-2020) and oils vegetable crops (self-sufficiency at the average level of approx. 63%); therefore, it remains a permanent, large net importer.

Article Details

Jak cytować
Sobczak-Malitka, W., & Sobczak, E. (2023). Changes in the Vegetable Oil Market, with Particular Emphasis on Market Instability in Relation to the War in Ukraine. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 23(1), 46–57. https://doi.org/10.22630/PRS.2023.23.1.4
Bibliografia

Boczar, P. (2012). Factors Determining Competitiveness of Selected Vegetable Oils Production in the World, Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Problems Of World Agriculture, 12(27), 5 13.

Boczar, P., Błażejczyk-Majka, L. (2018). Rapeseed Oil Consumers versus Sunflower Oil Consumers in Poland, Handel Wewnętrzny 2(373): 90-103.

Boczar, P., Goryńska-Goldmann, E. (2005). Vegetables Oil Consumption in Poland, UE and in the World. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 7 (8), 20-24.

Debaeke, P., Casadebaig, P., Flenet, F., Langlade, N. (2017). Sunflower crop and climate change: vulnerability, adaptation, and mitigation potential from case-studies in Europe. 24(1). (Crossref)

Domínguez, B. J., Sarquis, A. (2012). Challenges for the sunflower oil market for 2020. In: Proc. 18th Int. Sunflower Conf. Mar del Plata-Balcarce, ARG, 35-42.

Drejerska, N., Fiore, M. (2022). Digital and green trust in the agri-food business. Trust and Digital Business – Routledge, 148-157. (Crossref)

FAO (2020). The state of food and agriculture, FAO, Food and Agriculture Organization, Rome, https://www.fao.org (dostęp: 13.01.2023).

Franc-Dąbrowska J., Drejerska N. (2022). Resilience in the food sector–environmental, social and economic perspectives in crisis situations. International Food and Agribusiness Management Review. Wageningen Academic Publishers, 25(5), 757-770, DOI: 10.22434/IFAMR2022.0010. (Crossref)

Gulbicka, B., Kwasek, M. (2000). Zróżnicowanie spożycia żywności w Polsce w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, IERiGŻ, Warszawa.

Gulbicka, B., Kwasek, M. (2001), Wpływ dochodów na spożycie żywności w gospodarstwach domowych, IERiGŻ, Warszawa.

Gulbicka, B., Kwasek, M. (2006). Analiza spożycia żywności w gospodarstwach domowych. Przesłanki dla polityki żywnościowej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

IERiGŻ-PIB (2022). Rynek Rzepaku. Stan i perspektywy, (61), Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Kapusta, F. (2022). Rzepak w rolnictwie i gospodarce Polski. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1(107), 65-83.

Krygier, K. (2009). Olej rzepakowy - jego wartość żywieniowa i użytkowa. Przemysł Spożywczy, 63(7), 16-20.

Kuts, T., Makarchuk, O. (2020). Ukrainian Sunflower Market on the Background of EU and US Markets. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture, 20(3), 4-15, DOI: 10.22630/PRS.2020.20.3.13. (Crossref)

Laskowski, W. (2014). Income Elasticity of Polish Household Expenditure and its Determinant Factors. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Problems Of World Agriculture, 14(1), 63-74.

OECD-FAO (2019). Agricultural outlook 2019–2028, chapter 4, Oilseeds and oilseed products, 142-154. (Crossref)

OilWorld Annual. (2019). Global analysis of all major oilseeds, oils and oilmeals: Supply, demand and price outlook. ISTA Mielke Gmbh, May 2019.

Parcell, J., Kojima, Y., Roach, A., Cain, W. (2018). Global Edible Vegetable Oil Market Trends. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, 2(1), 2282-2291, DOI: 10.26717/BJSTR.2018.02.000680. (Crossref)

Pilorgé, E. (2020). Sunflower in the global vegetable oil system: situation, specificities and perspectives. OCL 27(34), 1-11, DOI:10.1051/ocl/2020028. (Crossref)

Pilorgé, E., Muel, F. (2016). What vegetable oils and proteins for 2030? Would the protein fraction be the future of oil and protein crops? OCL 2016, 23(4), 402. (Crossref)

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. (2021) Olej rzepakowy, Polish Food, Poland.

Rosiak, E. (2006). Sektor olejarski – perspektywy rozwoju do 2013 roku. Biuletyn Informacyjny ARR, Żak Sp. z o.o., Warszawa.

Rosiak, E., (2014). The domestic market of rapeseed compared to the global Market. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Problems Of World Agriculture, 14(1), 86-96.

Rosiak, E., (2018). The Global Market for Oilseeds and Their Processing Products. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Problems Of World Agriculture, 18(1). 214–223

Rosiak, E., (2019). The Market of Oilseeds and Their Processing Products in the European Union. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Problems Of World Agriculture, 19(2), 151-161, DOI: 10.22630/PRS.2019.19.2.31 (Crossref)

Shahidi, F. (2005) Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. NJ: John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey. (Crossref)

Smith, J. (2005) Safflower Oil: Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc, USA. (Crossref)

Szczypska, M. (2019). Wykorzystanie olejów roślinnych. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 30(1), 313-332.

Zavorotniy, R., Bilyk, O. (2017). Transformation of sunflower oil production in Ukraine due to acute economic crisis. Journal of International Studies, 10(1), 225-236. DOI:10.14254/2071-8330.2017/10-1/16. (Crossref)

Zielińska, A., Nowak, I. (2014). Kwasy tłuszczowe w olejach roślinnych i ich znaczenie w kosmetyce. Chemik, 2(68), 103-106.

Zolotnytska, Y., Kowalczyk, S. (2022). Ukraine on the world agricultural market. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. 65 (3), 5-25, DOI: 10.33119/KNoP.2022.65.3.1. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty