Pozycja krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu rolnym w latach 2000-2011

Main Article Content

Tomasz Białowąs


Słowa kluczowe : handel rolny, kraje najsłabiej rozwinięte
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza pozycji krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu żywnością i surowcami rolnymi od roku 2000. Zasadniczą tendencją w rozwoju handlu międzynarodowego w okresie po II wojnie światowej był spadek udziału produktów rolnych oraz krajów najsłabiej rozwiniętych gospodarczo. Jednak ciągle dla wielu gospodarek o najniższym poziomie rozwoju handel rolny stanowi podstawę zysków z wymiany i jest szansą na podniesienie standardów życia.

Article Details

Jak cytować
Białowąs, T. (2013). Pozycja krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu rolnym w latach 2000-2011. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 16–25. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.33
Bibliografia

Agosin M.R., Alvarez R., Bravo-Ortega C. [2009]: Determinants of Export Diversification around the World: 1962-2000. Serie Documentos de Trabajo nr 309.

Al-Marhubi F. [2000]: Export diversification and growth: an empirical investigation. Applied Economics Letters nr 9.

Delgado C.L. [1995]: Agricultural Diversification and Export Promotion in Sub-Saharan Africa. Food Policy nr 3.

European Commission. [2012]: LDCs. EU Bilateral Trade with the World.

FAO. [2001]: The Role of Agriculture in the Development of LDCs and their Integration into the World Economy, Paper prepared for the Third United Nations Conference on the Least Developed Countries, Brussels, 14-20, May 2001.

Fischer G., Hizsnyik E., Preier S., Wiberg D. [2010]: Scarcity and Abundance of Land Resources: Competing Uses and the Shrinking Land Resource Base. SOLAW Background Thematic Report, No. TR02.

ITC. [2010]: LDCs Terms of Trade during Crisis and Recovery.

Lobell D.B., Cassman K.G., Field C.B. [2009]: Crop yield gaps: their importance, magnitudes, and causes. Annual Review of Environmental Resources, Vol. 34. (Crossref)

OECD-FAO. [2012]: OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-21.

UNCTAD. [2008]: Export Competitiveness and Development in LDCs: Policies, Issues and priorities for Least Developed countries for action during and beyond UNCTAD XII.

UNCTAD. [2013]: UNCTADStats. [Tryb dostępu:] http://unctadstat.unctad.org. [Data odczytu: luty 2013].

UNOHRLLS. [2013]: United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries: Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing States. [Tryb dostępu:] http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/. [Data odczytu: luty 2013].

USDA. [2013]: United States Departament of Agriculture, Global Agricultural Trade System Online. [Tryb dostępu:] http://www.fas.usda.gov/gats/BICOReport.aspx. [Data odczytu: luty 2013].

World Bank. [2011]: Africa Development Indicators 2011.

World Bank. [2013]: Global Economic Monitor (GEM) Commodities. [Tryb dostępu:] http://databank.worldbank.org/. [Data odczytu: luty 2013].

WTO. [2011]: Aid for Trade and LDCs: Starting to Show Results.

WTO. [2012a]: International Trade Statistics 2012.

WTO. [2012b]: Market Access for Products and Services of Export Interest to Least-Developed Countries. WT/COMTD/LDC/W/56.

WTO. [2013]: Quarterly world merchandise export developments since 2005. [Tryb dostępu:] http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/quarterly_world_exp_e.htm. [Data odczytu: luty 2013].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty