Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011

Main Article Content

Maria Zuba


Słowa kluczowe : bankowość spółdzielcza, grupa bankowa, placówki, klienci, majątek, depozyty, kredyty i pożyczki
Abstrakt
Sektor bankowości spółdzielczej w Europie zajmuje ważną pozycję w systemie bankowym od wielu lat, choć jego rola w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. Pomimo zmniejszenia liczby banków spółdzielczych w latach 2004-2011, liczba ich placówek wzrosła. W ostatnich latach dynamicznie przybyło członków i klientów banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze zwiększyły ilość zatrudnionych i posiadanych aktywów. W latach 2004-2011 omawiane banki podwoiły swoje depozyty (do 3,9 bln euro) i udzieliły ponad dwukrotnie wyższych kredytów (o wartości 4,0 bln euro).

Article Details

Jak cytować
Zuba, M. (2013). Zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie w latach 2004-2011. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 232–242. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.54
Bibliografia

Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach europejskich. [2008]: Gospodarowicz A. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 14.

McCarroll V., Habberfield S. [2012]: The outlook for co-operative banking in Europe 2012. Banking on values, building on agility. Oliver Wyman. [Tryb dostępu:] http://www.oliverwyman.com/the-outlook-for-cooperative-banking-in-europe-2012.htm#.UeaGTW0SqZR. [Data odczytu: 20.6.2013].

Kata R. [2011]: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Kata R. [2003]: Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu podkarpackiego. FOSZE, Rzeszów.

Key Statistics of European Association of Co-operative Banks (EACB) [2013]. [Tryb dostępu:] http://www.eacb.coop/en/home.html [Data odczytu: 20.6.2013].

Magdoń A. [2009]: Systemic and structural transformations of cooperative banking in Poland. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola.

Słojewska A. [2013]: Likwidacja banków po europejsku. Rzeczpospolita. 11.7.2013, s. B2.

Szambelańczyk J. [2006]: Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Szyszko M. [2009]: Banki spółdzielcze. [w:] Przybylska-Kapuścińska W. (red.): Pośrednictwo finansowe, CeDeWu, Warszawa.

Wandel E. [1998]: Banken und Versicherungen im 19. Und 20. Jahrhundert, [w:] Enzyklopädie Deutscher Geschichte, t. 45, Oldenbourg Verlag, Monachium.

Współczesna bankowość spółdzielcza. [2012]: A. Szelągowska (red.). CeDeWu, Warszawa, s. 55-63.

Zsebesi Z. [2013]: Więcej Węgier na Węgrzech – w bankach, hazardzie i aptekach. [Tryb dostępu:] http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/wiecej-wegier-na-wegrzech/ [Data odczytu: 10.7.2013].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.