Próba ukazania wpływu integracji europejskiej na restrukturyzację polskiej floty rybackiej

Main Article Content

Piotr Nowaczyk


Słowa kluczowe : restrukturyzacja floty rybackiej, integracja europejska, programy unijne
Abstrakt
Integracja z Unią Europejską, umożliwiła restrukturyzację polskiego sektora rybackiego na niespotykaną do tej pory skalę. Dzięki środkom unijnym przeprowadzono redukcję floty rybackiej oraz dokonano jej częściowej modernizacji. Natomiast nie wprowadzono do eksploatacji żadnego nowego statku rybackiego, a restrukturyzacja floty rybackiej dokonała się prawie wyłącznie dzięki środkom unijnym. Zmiany w polskiej flocie rybackiej zwiększyły rentowność połowów oraz poprawiły konkurencyjność sektora. Nastąpiło to w wyniku zwiększenia indywidualnych kwot połowowych oraz unowocześnienia jednostek rybackich. Proces restrukturyzacji polskiej floty rybackiej nie został zakończony. Konieczne jest jej unowocześnienie. Przyszły Fundusz Morsko-Rybacki na lata 2014-2020, stwarza warunki do kontynuowania rozpoczętych zmian. Ma to nastąpić w wyniku ograniczenia hojnego subsydiowania rybołówstwa na rzecz większego wpływu rynku.

Article Details

Jak cytować
Nowaczyk, P. (2013). Próba ukazania wpływu integracji europejskiej na restrukturyzację polskiej floty rybackiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 172–182. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.48
Bibliografia

Agure Fortunik [2012]: Jak to z dorszem było, Magazyn Przemysłu Rybnego nr 90.

Brocki W. [2000]: Ogólna charakterystyka wspólnej polityki rybackiej, w: Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej, Potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez polską gospodarkę rybną, red. J Zieziula. Wydawnictwo Ekspert – SITR. Koszalin, s. 9-17.

Czasopismo [2010]. Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa, Wiadomości Rybackie nr 176.

Czasopismo [2011]. Polski Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa, Wiadomości Rybackie nr 184.

Dunin-Kwinta I. [2010]: Jaka flota na Bałtyk, Wiadomości Rybackie nr 177.

Informacja. Informacja o postępach wdrażania Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. [2013]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). [Tryb dostępu:] http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/Print Announcement.aspx?TabOrgId=1683&ModuleId=1564&AnnouncementId=13994, Dostęp: kwiecień 2013].

Karnicki Z. [2007]: I co dalej, Wiadomości Rybackie nr 155.

Królikowski T. [2013]: Ważą się losy środków dla przyszłej osi 4, Magazyn Przemysłu Rybnego nr 1(91).

Kuzebski E. [2007]: Redukcja polskiej floty rybackiej 2004-2006, Wiadomości Rybackie nr 156.

Kuzebski E., Marciniak B. [2009]: Mniej statków – więcej ryb?: społeczno-ekonomiczne skutki redukcji floty na Morzu Bałtyckim, WWF. Warszawa, s.53-71.

Malkowska A. [2010]: Droga ku zrównoważonemu rybołówstwu Morza Bałtyckiego na przykładzie Polski, [w:] XXV Sejmik Morski, Zeszyty Naukowe nr 589, Ekonomiczne Problemy Usług nr 49, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s.275-285.

Marciniak B. [2008]: Opinie przedstawicieli władz gmin nadmorskich o Sektorowym Programie Operacyjnym 2004-2006 umożliwiającym wycofywania jednostek rybackich z czynnego uprawiania rybołówstwa, Wiadomości Rybackie nr 166.

Ocena. Ocena okresowa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. [2011]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). [Tryb dostępu:] http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/PrintAnnouncement.aspx? TabOrgId=1683&ModuleId=1564&AnnouncementId=13994, [Dostęp: kwiecień 2013].

Ocena. Ocena realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. [2010]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). [Tryb dostępu:] http://www.minrol.gov.pl/pol/ Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Fundusze-Strukturalne/SPO-Rybolowstwo-i-Przetworstwo-Ryb/Komitet-Monitorujacy-SPO-Rybolowstwo-i-przetworstwo-ryb, [Dostęp: kwiecień 2013].

Pieńkowska B. [2009]: Pomoc finansowa dla sektora rybołówstwa w okresie programowania 2007-2013, Wiadomości Rybackie nr 169.

Program. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. [2008]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). [Tryb dostępu:] http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dokumenty, [Dostęp: kwiecień 2013].

Program. Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. [2004]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). [Tryb dostępu:] http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Fundusze-Strukturalne/SPO-Rybolowstwo-i-Przetworstwo-Ryb/SPO-Ryby-informacje-biezace, [Dostęp: kwiecień 2013].

Program. Uzupełnienie Sektorowego Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. [2008]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). [Tryb dostępu:] http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Fundusze-Strukturalne/SPO-Rybolowstwo-i-Przetworstwo-Ryb/SPO-Ryby-informacje-biezace/%28offset%29/0/%28archive%29, [Dostęp: kwiecień 2013].

Stanuch K. [2012]: Wykorzystanie kwot połowowych na Bałtyku w latach 2001-2011, Wiadomości Rybackie nr 188.

Szostak S. [2004]: Flota rybacka w latach 2002-2004, Morska Gospodarka Rybna 2004 r.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.