Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Main Article Content

Arkadiusz Świadek


Słowa kluczowe : innowacja, cykl koniunkturalny, przemysł spożywczy, system.
Abstrakt
Przemysł spożywczy należy według międzynarodowej klasyfikacji działalności produkcyjnej w krajach OECD do sektorów niskich technologii. Otrzymane wyniki badań potwierdziły, że istnieje pozytywna i istotna korelacja między koniunkturą gospodarczą a aktywnością innowacyjną przedsiębiorstw tego przemysłu. Co więcej zależność ta posiada cykliczny charakter i istotnie wpływa na decyzje innowacyjne przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że w gospodarce krajowej największa część produkcji przypada na niskie technologie, co jest typowe dla państw rozwijających się. Podstawowym celem prowadzonych badań była próba poszukiwania statystycznie istotnych kierunków oraz siły wpływu faz cyklu koniunkturalnego na zachowania innowacyjne przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Analizy wykonano na bazie 671 przedsiębiorstw zaliczanych do sektora produkcji artykułów spożywczych, a metodyka badawcza była oparta na modelowaniu probitowym.

Article Details

Jak cytować
Świadek, A. (2013). Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 146–155. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.15
Bibliografia

Aghion P., Saint-Paul G. [1998]: Uncovering some causal relationships between productivity growth and the structure of economic fluctuations: a tentative survey. Labour nr 12(2), ss.279-303. (Crossref)

Barrett C.W., Musso C.S., Padhi A. [2009]: Upgrading R&D in a downturn. The McKinsey Quarterly nr 2.

Canton E., Uhlig H. [1999]: Growth and the cycle: creative destruction versus entrenchment. Journal of Economics t.. 69, nr 3, ss. 239-266. (Crossref)

Cincera M., Cozza C., Tübke A., Voigt P. [2010]: Doing R&D or not, that is the question (in a crisis…). JRC-IPTS working papers on corporate R&D and innovation nr 12.

Clark J., Freeman C., Soete L. [1981]: Long waves, inventions, and innovations. Futures nr 13(4), ss. 308-322. (Crossref)

Francois P., Lloyd-Ellis H. [2003]: Animal Spirits through Creative Destruction. The American Economic Review t. 93, nr 3, ss. 530-550. (Crossref)

Shleiffer A. [1986]: Implementation Cycles. The Journal of Political Economy t. 94, nr 6, ss. 1163-1190. (Crossref)

Soete L. [2009]: Challenges for making European research an engine of competitiveness. Paper presented at VINNOVA workshop: How can a future ERA support and stimulate research, innovation, and sustainable economic growth in Europe? Berlin, 17 marca.

Stiglitz J. [1993]: Endogenous Growth and Cycles. NBER Working Paper nr w4286. [Tryb dostępu:] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=227050. [Data odczytu: styczeń 2013].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.