Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce

Main Article Content

Arkadiusz Świadek


Słowa kluczowe : innowacja, przemysł spożywczy, system, państwo
Abstrakt
Przemysł spożywczy zaliczany jest do sektorów niskich technologii. Nie zmienia to faktu, że posiada on największy udział w produkcji przemysłowej w Polsce. Wynika to z faktu, że w gospodarce krajowej przeważająca część produkcji wytwarzana jest za pomocą niskich technologii, co jest typowe dla państw rozwijających się. Z tego powodu podstawowym celem prowadzonych badań było wskazanie zbioru determinant odpowiedzialnych za przyspieszanie i hamowanie zmian technologicznych w przemyśle spożywczym w Polsce. Analizy wykonano na bazie 415 przedsiębiorstw zaliczanych sektora produkcji żywności a metodyka badawcza była oparta na modelowaniu probitowym.

Article Details

Jak cytować
Świadek, A. (2012). Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 123–131. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.28
Bibliografia

Abramowitz M. [1994]: The origins of the post-war catch up and convergence boom. [W:] The dynamics of Technology, Trade and Growth. J. Fagerberg, N. von Tunzelman i B. Verspagen (red.). Edward Elgar, Londyn.

Audretsch D.B. [1998]: Agglomeration and the location of innovative activity. Oxford Review of Economic Policy t. 14, nr 2, s.19. (Crossref)

Berman E., Bound J., Machin S. [1997]: Implications of Skill-biased Technology Change: International Evidence. Working Paper No. 6166. National Bureau of Economic Research, Cambridge MA.

Beaudry C., Breschi S. [2003]: Are Firms in Clusters Really More Innovative? Economy. Innovation. New Technology nr 12(4), s.339. (Crossref)

Guerrier P. [1999]: Patterns of national specialisation in the global competitive environment. [W:] Innovation Policy in a Global Economy. D. Archibugi, J. Howells i J. Michie (red.). Cambridge University Press, Cambridge.

Kortum S., Levner J. [1997]: Stronger Protection or Technological Revolution: What is Behind the Recent Surge in Patenting? Working Paper No. 6204. National Bureau of Economic Research, Cambridge MA.

Pomykalski A. [2001]: Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.

Stough R.R. [1998]: Endogenous growth in a regional context. Annals of Regional Science nr 32. (Crossref)

Sturn D. [2000]: Decentralized Industrial Policies in Practice: The Case of Austria and Styria. European Planning Studies t. 8, nr 2, s.170. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.