Światowy rynek łososia hodowlanego - stan i perspektywy

Main Article Content

Juliusz Juszczyk


Słowa kluczowe : światowy rynek, łosoś hodowlany, stan, perspektywy
Abstrakt
Celem pracy był przegląd i analiza światowego rynku łososia hodowlanego w latach 2009-2014, a także ogólne nakreślenie perspektyw dalszego rozwoju. Badania oparto m.in. na danych FAO oraz urzędów statystycznych państw mających znaczny udział w światowym obrocie łososiem. Przegląd dotyczył charakterystycznych dla tego rynku danych takich jak: wielkość produkcji, wolumen i wartość importu oraz eksportu, forma produktu jak i kraj pochodzenia. Ustalono, że głównymi producentami i eksporterami są Norwegia i Chile, a odbiorcami Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy i Francja. Produkcja w 2014 roku ustaliła się na poziomie 2323 tys. ton a w najbliższych latach będzie rosnąć.

Article Details

Jak cytować
Juszczyk, J. (2015). Światowy rynek łososia hodowlanego - stan i perspektywy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 49–60. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.37
Bibliografia

Cook, J.T., McNiven, M.A., Richardson, G.F., and Sutterlin, A.M. [2000]: Growth rate, body composition and feed digestibility/conversion of growth- enhanced transgenic Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture 188:15-32.

European Parliament [2014]: Fisheries. The long-term economic and ecologic impact of larger sustainable aquaculture.

FAO [2001]: World Fisheries and Aquaculture Atlas.

FAO [2015]: GLOBEFISH HIGHLIGHTS 1: 1/2015.

IFSA - International Salmon Farmers Association [2015]: Salmon farming sustaining communities and feeding the world.

Institut National de la Statistique et des Études Économiques – http://www.insee.fr/

Instituto de Fomento Pesquero - http://www.ifop.cl/

Kontali Analyse – http://www.kontali.no/

Marine Harvest [2014]: Salmon Farming Industry Handbook.

National Marine Fisheries Service – http://www.nmfs.noaa.gov/

Naylor, R.L.. Goldburg, R.J., Primavera, J.H., Kautsky, N., Beveridge, M.C.M., Clay, J., Folke, C., Lubchenco, J., Mooney, H.,Troell, M. [2000]: Effect of aquaculture on world fish supplies. Nature 405:1017-1024.

Statistic Norway - http://www.ssb.no/

Statistics Bureau of Japan - http://www.stat.go.jp/english/

Statistisches Bundesamt Deutschland - https://www.destatis.de/

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty