Zmiany cen tuszek kurczaków w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2015

Main Article Content

Kamil Kłusek


Słowa kluczowe : ceny kurczaków, zmienność cen
Abstrakt
Celem pracy była analiza zmian cen tuszek kurczaków mięsnych typu brojler w Polsce i na wybranych rynkach krajów Unii Europejskiej. Oceny zmienności dokonano za pomocą wartości odchylenia standardowego mierzonego na różnicach logarytmicznych cen. Przeprowadzone badania wskazują, że występują duże różnice zmienności cen w poszczególnych krajach członkowskich UE. Wykazano, iż żaden z szeregów czasowych nie charakteryzuje się rozkładem normalnym.

Article Details

Jak cytować
Kłusek, K. (2015). Zmiany cen tuszek kurczaków w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2015. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 61–69. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.38
Bibliografia

Baza danych ZSRIR. [Tryb dostępu]: http://www.minrol.gov.pl/Rynki-rolne/Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej/Biuletyny-Informacyjne/Rynek-drobiu. [Data odczytu: lipiec 2015].

Doman M., Doman R. [2009]: Modelowanie zmienności i ryzyka. Wolters Kluwer, Kraków.

Dybowski G. [2004]: Produkcja żywca drobiowego Polska Wieś w Europie. Fundacja fundusz współpracy, Warszawa.

Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. [2012]: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych. Komunikaty Raporty, Ekspertyzy nr 559. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Hamulczuk M. [2014]: Ryzyko cenowe a zmienność cen i relacji cenowych w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Tom 101 zeszyt 4 s.54-67.

Hamulczuk M., Klimkowski C.[2011]: Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 11 zeszyt 4 s. 78-89.

Hamulczuk M., Rembisz W. [2008]: Rynkowe uwarunkowania ryzyka cenowego i dochodowego. [w:] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych – aspekty poznawcze i aplikacyjne. M. Hamulczuk i S. Stańko (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Kosicka-Gebska M. [2012]: Spożycie mięsa drobiowego w Polsce po integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 12 zeszyt 1 s.105-112.

Mazanowski A. [2011]: Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów. Wydawnictwo Pro Agricola, Gietrzwałd.

Rawa Ł. [2013]: Specjalista BGŻ: Sektor drobiarski rośnie nawet w trudnych latach, http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/specjalista-bgz-sektor-drobiarski-rosnie-nawet-w-trudnych-latach,89726.html [Data odczytu: czerwiec 2015].

Sobczyk M. [2007]: Statystyka. PWN, Warszawa.

Szajner P. [2013]: Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego. Zeszyty Naukowe SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 13 zeszyt 1 s.137-145.

Wasilewska E. [2011]: Statystyka opisowa od podstaw. Podręcznik z zadaniami. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty