Polityka handlowa państw w obliczu światowego kryzysu żywnościowego; zmiany w wykorzystaniu ograniczeń eksportowych w latach 2008-2011

Main Article Content

Dominika Malchar-Michalska


Słowa kluczowe : polityka handlowa, polityka eksportowa, światowy kryzys żywnościowy
Abstrakt
Od roku 2006 na forum międzynarodowym można zaobserwować wzrost zainteresowania kwestią rolną. Stało się to za sprawą m.in. gwałtownego wzrostu cen surowców rolnych na rynkach międzynarodowych, a tym samym ograniczenia ekonomicznego i fizycznego dostępu do żywności (głównie dla krajów importerów netto żywności). Dlatego też okres 2007-2011 zyskał miano światowego kryzysu żywnościowego. Celem artykułu jest nakreślenie problematyki zmian w polityce handlowej państw (zwłaszcza polityki eksportowej) odnoszącej się do handlowej wymiany produktów rolnych w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego. W opracowaniu dokonano analizy wpływu cła/podatku eksportowego i innych ograniczeń w eksporcie na poziom cen rolnych oraz dobrobyt zarówno na poziome globalnym, jak i krajowym.

Article Details

Jak cytować
Malchar-Michalska, D. (2012). Polityka handlowa państw w obliczu światowego kryzysu żywnościowego; zmiany w wykorzystaniu ograniczeń eksportowych w latach 2008-2011. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 97–106. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.60
Bibliografia

Abbott P.C. [2012]: Export Restriction as Stabilization Responses to Food Crisis, American Journal of Agricultural Economics t. Vol. 94, nr 2, ss. 428-434. (Crossref)

Bouis H [2008]: Rising Food Prices Will Result in Severe Declines in Mineral and Vitamin Intakes of the Poor. Harvest Plus, Washington DC.

Braun von J. [2008]: Food and Financial Crises - Implications for Agriculture and the Poor. Food Policy Report. International Food Policy Research Institute, Washington DC. [Tryb dostępu:] http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/pr20.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Braun von J., Akhter A., Asenso-Okyere K., Fan S.,Gulati A., Hoddinott J., Pandya-Lorch R., Rosegrant M.W., Ruel M., Torero M., Rheenen van T. [2008]: High food prices: the what, who, and how of proposed policy actions. Policy briefs 1A. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington DC.

Budnikowski A. [2006]: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wyd. III zmienione. PWE, Warszawa, ss. 166-209.

FAO Food Price Index. [2012]. FAO. [Tryb dostępu:] www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en. Data odczytu: maj 2012].

FAO Cereal Supply and Demand Brief. [2012]. FAO. [Tryb dostępu:] www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/en/ [Data odczytu: maj 2012]

Food and Fuel Prices – Recent Developments, Macroeconomic Impact, and Policy Responses [2008]: IMF, Fiscal Affairs, Policy Development and Review, and Research Departments, Washington D.C.

Freund C., Özden C [2004]: Loss Aversion and Trade Policy. World Bank Policy Research Working Paper 3385. International Bank for Reconstruction and Development, Washington D.C.

Giordani P.E., Rocha N., Ruta M. [2012]: Food Prices and the Multiplier Effect of Export Policy. Staff Working Paper ERSD-2012-08. WTO, Economic Research and Statistics Divison, Genewa. (Crossref)

Headey D. [2010]: Rethinking the Global Food Crisis. The Role of Trade Shocks. IFPRI Discussion Paper 00958. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington DC.

Headey D., Fan S. [2010]: Reflections on the Global Food Crisis, How Did It Happen?, How Has It Hurt?, And How Can We Prevent the Next One?, Research Monograph 165. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington DC. [Tryb dostępu:]

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/en/. [Data odczytu: maj 2012].

Jones D., Kwiecinski A. [2011]: Policy Responses in Emerging Economies to International Agricultural Commodity Price Surges. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Paper nr 34. OECD Publishing, ss. 11. [Tryb dostępu:] http://dx.doi.org/10.1787/5km.6c61fv40w-en. [Data odczytu: maj 2012].

Krugman P.R, Obsfeld M. [2007]: Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. T. 1, wyd. trzecie zmienione. PWN, Warszawa, ss. 269-306.

Liapis P. [2012]: Structural Change in Commodity Markets. Have Agricultural Markets Became Thinner? OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Paper nr 54. OECD Publishing. [Tryb dostępu]: http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/structural-change-in-commodity-markets_5k9fp3zdc1d0-en. [Data odczytu: maj 2012].

Liefert W.M., Westcott P., Wainio J. [2012]: Alternative Policies to Agricultural Export Bans that are Less Market-Distorting. American Journal of Agricultural Economics t. 94, nr 2, ss. 435-441. (Crossref)

Malchar D. [2007]: Subsydia w handlu międzynarodowym. Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym. [W:] Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Aktualne Problemy IV. J. Rymarczyk i M. Niemiec (red.). Arboretum, Wrocław, ss. 233-254.

Malchar-Michalska D. [2011a]: Bezpieczeństwo żywnościowe a reforma wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku. [W:] Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej. K. Pająk i J.T. Tomidajewicz. (red.). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 213-230.

Malchar-Michalska D. [2011b]: The Global Food and Economic Crises and Their Impact on Food Security. [W:] Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars. A New Era in International Relations. M. Klusak (red.). University of Economics, Praga, ss 203-219.

Martin M., Anderson K. [2011]: Export Restrictions and Price Insulation during Commodity Price Booms. Policy Research Working Paper 5645, International Bank for Reconstruction and Development, Development Research Group, Agriculture and Rural Development Team, Washington D.C.

Mitra S., Josling T. [2009]: Agricultural Export Restrictions: Welfare Implications and Trade Disciplines, International Policy Council Position paper, Agricultural and Rural Development Policy Series, International Food & Agricultural Trade Policy Council.

Reports on G20 Trade and Investment Measures (mid-October to April 2011). [2011]. OECD, WTO OMC, UNCTAD. [Tryb dostępu:] http://www.oecd.org/dataoecd/20/46/47955250.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Stiglitz J.E. [2004]: Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa, ss. 131-133, 182-183.

Trostle R. [2008]: Global Agricultural Supply and Demand: Factors Contributing to the Recent Increase in Food Commodity Prices,.US Department of Agriculture, WRS-0801.

World Economic Outlook. Growth Resuming, Danger Remains. [2012]. International Monetary Fund, Washington DC.

World Trade Report 2007 [2007]. WTO, Genewa.

World Trade Report. Trade in natural resources [2010]: WTO, Genewa.

Zawojska A. [2006]: Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa – protekcjonizm kontra liberalizm. Roczniki Nauk Rolniczych seria G t. 92, ss. 62-72.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.