Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej

Main Article Content

Maria Jeznach


Słowa kluczowe : standardy, zarządzanie jakością
Abstrakt
W pracy zaprezentowane zostały systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, a w szczególności standardy BRC, IFS oraz EurepGAP. Omówione standardy zyskują na znaczeniu w międzynarodowej wymianie handlowej, gdzie stają się narzędziem konkurencyjności producentów w sektorze rolno-spożywczym.

Article Details

Jak cytować
Jeznach, M. (2007). Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno-spożywczej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 63–69. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.20
Bibliografia

Berdowski J. B. [2005]: Wpływ współczesnych systemów zarządzania jakością, a szczególnie HACCP, BRC, IFS, na proces doskonalenia organizacji zajmującej się produkcją i obrotem żywności. Problemy Jakości 9, ss. 9-13.

Czupryna M., Maleszka A. [2006]: Dodatkowe wymagania stawiane przedsiębiorcom branży spożywczej-międzynarodowy standard żywności (IFS). Problemy Jakości 9, ss. 21-24.

Food Industrie: Systeme zur Ruckverfolgbarkeit wenig gefragt – nur jedes dritte Unternehmen bisher IFS zertifiziert. [2004]. Deutsche Molkerei Zeitung 25, s. 20.

Marzec M., Sierzchulska A. [2006]: EurepGAP – platforma harmonizacji. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 1, s. 32.

Marzec M. [2006]: Do countries of Central and Eastern Europe need EurepGap? Retailers point of view. [W:] 7th EurepGAP Conference, 20-21 September 2006, Praga. www.centrumhaccp.pl i www.palacha.pl

Pałacha B. [2006]: Implementation of EurepGAP in Poland. [W:] 7th EurepGAP Conference, 20-21 September 2006, Praga. www.centrumhaccp.pl i www.palacha.pl.

Wiśniewska M. [2006A]: EUREPGAP standard jakości i bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej. Dokumenty i wymagania. Problemy Jakości 9, ss. 13-16.

Wiśniewska M. [2006B]: EUREPGAP standard jakości i bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej. Droga do certyfikatu. Problemy Jakości 11, ss. 19-22.

Wiśniewska M. [2005]: Od gospodarstwa do stołu. Organizacja i zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem produktu żywnościowego. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.