Wpływ pandemii COVID-19 na handel rolno-spożywczy Polski: pierwsze doświadczenia

Main Article Content

Łukasz Ambroziak


Słowa kluczowe : pandemia COVID-19, eksport, import, produkty rolno-spożywcze, Polska
Abstrakt
Wybuch pandemii COVID-19 na początku 2020 r. w sposób istotny zmienił uwarunkowania rozwoju wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Celem artykułu jest próba oceny wpływu pierwszych miesięcy pandemii COVID-19 na polski handel rolno-spożywczy. Analizy dokonano na podstawie niepublikowanych danych Ministerstwa Finansów, stosując metodę statystyczno-opisową. Z wstępnych danych handlowych za pierwsze półrocze 2020 r. wynikało, że poza nielicznymi wyjątkami polski eksport rolno-spożywczy dobrze radził sobie w okresie największych ograniczeń związanych z przemieszczaniem się ludności wprowadzonych wskutek pandemii COVID-19. Było to efektem m.in. tego, iż żywność jest produktem pierwszej potrzeby (tak, jak np. leki) i cechuje ją niższa elastyczność dochodowa popytu, a także relatywnie niewielkich zakłóceń w produkcji.

Article Details

Jak cytować
Ambroziak, Łukasz. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na handel rolno-spożywczy Polski: pierwsze doświadczenia. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(4), 5–17. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.4.18
Bibliografia

Abe, M., Ye, L. (2012). The impacts of natural disasters on global supply chains., Asia-Pacific Research and Training Network on Trade (ARTNeT), Working Papers 11512.

Baldwin, R., Tomiura, E. (2020). Thinking Ahead about the Trade Impact of COVID-19. W: R. Baldwin, B.W. di Mauro (red.), Economics in the Time of COVID-19 (ss. 59-71). London: CERP Press.

Baldwin, R.E., Evenett, S.J. (2020), COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won’t Work. CEPR Press, London.

Bułkowska, M. (2019). Polska wzmacnia swoją pozycję jako eksporter produktów rolno-spożywczych. Przemysł Spożywczy, 9, 4-8. (Crossref)

ECLHC (2020). The effects of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic on international trade and logistics. Special Report COVID-19, 6.

Espitia, A., Rocha, N., Ruta, M. (2020). Covid-19 and Food Protectionism. The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food Markets. World Bank Policy Research Working Paper, 9253. (Crossref)

Eurostat (2020). Impact of Covid-19 crisis on retail trade.

Gruszczynski, L. (2020). The Covid-19 Pandemic and International Trade: Temporary Turbulence or Paradigm Shift?. European Journal of Risk Regulation, 11(2), 337-342, DOI: 10.1017/err.2020.29. (Crossref)

Haraguchi, M., Lall, U.(2015). Flood risks and impacts: A case study of Thailand’s floods in 2011 and research questions for supply chain decision making. International Journal of Disaster Risk Reduction, 14/3, 256-272, DOI: 10.1016/j.ijdrr.2014.09.005. (Crossref)

Kazunobu, H., Hiroshi, M. (2020). Impacts of COVID-19 on International Trade: Evidence from the First Quarter of 2020. IDE Discussion Paper, 791.

Maliszewska, M., Mattoo, A., van der Mensbrugghe, D. (2020). The Potential Impact of COVID-19 on GDP and Trade. A Preliminary Assessment. World Bank Policy Research Working Paper, 9211. (Crossref)

Miroudot, S. (2020). Resilience versus robustness in global value chains: Some policy implications. W: R.E. Baldwin, S.J. Evenett (red) COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won’t Work (ss. 117-130). London: CEPR Press.

OECD (2020). COVID-19 and international trade issues and actions.

Santander (2020). Szok. I co dalej? Ścieżki eksportu żywności z Polski w czasie recesji wywołanej epidemią COVID-19. Pobrano 7 grudnia 2020 r. z: https://www.santander.pl/_fileserver/item/1504409.

Strange, R. (2020). The 2020 Covid‑19 pandemic and global value chains. Journal of Industrial and Business Economics, 47, 455-465, DOI: 10.1007/s40812-020-00162-x. (Crossref)

Szajner, P. (2020). Uwarunkowania rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami mlecznymi. Przemysł Spożywczy, 10, DOI: 10.15199/65.2020.10.1. (Crossref)

Szczepaniak, I., Ambroziak, Ł., Drożdż, J. (2019). Identification of product groups recommended for trade on the food platform in terms of domestic and foreign turnover. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 361(4), 82-105, DOI: 10.30858/zer/115187. (Crossref)

Szczepaniak, I., Ambroziak, Ł., Drożdż, J., Mroczek, R. (2020). Przemysł spożywczy w obliczu pandemii COVID-19. Przemysł Spożywczy, 5, 2-7, DOI: 10.15199/65.2020.5.1. (Crossref)

WTO (2020a). Cross-border mobility, COVID-19 and global trade. Information note.

WTO (2020b). Trade costs in the time of global pandemic. Information note.

Zhu, L., Ito, K., Tomiura, E. (2016). Global Sourcing in the Wake of Disaster: Evidence from the Great East Japan Earthquake. RIETI Discussion Paper Series, no. 16-E-089

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.