Zmienność światowych cen żywności w latach 2000-2018

Main Article Content

Krystyna Świetlik


Słowa kluczowe : żywność, ceny żywności, indeksy cen, niestabilność cen, rynek światowy
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie głównych kierunków zmian światowych cen artykułów rolno-spożywczych w latach 2000-2018, określenie stopnia ich zmienności i wskazanie przyczyn tych zjawisk. Głównym źródłem danych były średnie roczne indeksy cen żywności FAO. Przeprowadzone analizy pokazały, że w 2011 r. światowe ceny żywności osiągnęły poziom ponad dwuipółkrotnie wyższy niż w 2000 r., a w całym badanym okresie zwiększyły się o 85%. Najbardziej wzrosły ceny olejów roślinnych na skutek rozwoju produkcji biopaliw. Największe fluktuacje cen odnotowano na rynkach cukru i produktów mlecznych, a najmniejsze na rynku mięsa. Stwierdzono, że w długim okresie decydujący wpływ na kształtowanie się światowych cen żywności miały uwarunkowania popytowe, natomiast w okresach krótkich – szoki podażowe.

Article Details

Jak cytować
Świetlik, K. (2019). Zmienność światowych cen żywności w latach 2000-2018. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(2), 196–209. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.35
Bibliografia

Abbott, P.C., Hurt, C., Tyner, W.E. (2011). What’s Driving Food Prices in 2011? Farm Foundation Issue Report, Farm Foundation, Oak Brook, Illinois, July, s. 1-39. Pobrano z: https://www1.eere.energy.gov/.

Agricultural Total Factor Productivity (TFP). (2018). 2018 Global Food Policy Report. IFPRI, Washington, D.C., s. 124-133. Pobrano z: http://www.ifpri.org.

Arezki, R., Aynaoui, K.L., Nyarko, Y., Teal, F. (2016). Food price volatility and its consequences: introduction, Oxford Economic Papers, 68(3), 655-664, https://doi.org/10.1093/oep/gpw019. (Crossref)

Baffes, J., Dennis, A. (2013). Long-Term Drivers of Food Prices. Policy Research Working Paper, No 6455, s. 1 37, The World Bank, Washington, D.C. Pobrano z: https://www.wordbank.org. (Crossref)

Benson, T., Minot, N., Pender, J., Robles, M, Braun, J. (2008). Global Food Crises. Monitoring and Assessing Impact to Inform Policy Responses, IFPRI, Washington, D.C., s. 1-40. Pobrano z: http://www.ifpri.org.

Bhattacharya, R., Gupta, A.S. (2017). What Role Did Rising Demand Play in Driving Food Prices Up? South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance, 6(1), 59-81. (Crossref)

Borychowski, M., Czyżewski, A. (2015). Determinants of prices increase of agricultural commodities in e global context. Management, 19(2), 152-167. (Crossref)

Chambers, M.J., Bailey, R.E. (1996). A Theory of Commodity Price Fluctuations, Journal of Political Economy, 104(5), 924-957, https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/262047. (Crossref)

Commodity Markets Outlook. From Energy prices to food prices: Moving in tandem? (2016). A World Bank Quarterly Report, World Bank Group, Washington, D.C., July, s. 5-90. Pobrano z: http://www.worldbank.org/ commodities.

Coulibaly, A.L. (2013). The Food Price Increase of 2010-2011: Causes and Impacts, Parliament of Canada. Background Paper, Publication No 2013-02-E,16, Toronto, s. 1-15. Pobrano z: https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/ default/en_CA/ResearchPublications/201302E.

Daszkowska, E. (2008). Przyczyny i odczuwalne skutki kryzysu żywnościowego pierwszej dekady XXI wieku. Działania stabilizujące sytuację, podejmowane przez Unię Europejską i Bank Światowy (The Reasons and Perceptible Effects of the Food Crisis in the First Decade of the 21th Century. Activities Taken by the European Union and the World Bank Aimed at Stabilizing the Situation). Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(10), 17-24.

Demke, M., Pangrazio, G., Maety, M. (2009). Country responses to the food security crisis: Nature and preliminary implications of the policies pursued, FAO, Rome, s. 1-29. Pobrano z: http://www.globalbioenergy/org/ uploads/media/0812_FAO_Country_responses_to_the_crisis.pdf.

Determinants of agricultural commodity prices. What are true factors of commodity price fluctuations? (2015). STSA Research Paper, September, s. 1-17. Pobrano z: https://www.staswiss.ch/publication/.

Enciso, S.R.A., Fellmann, T., Dominguez, I.P., Santini, F. (2016). Abolishing biofuel policies: Possible impacts on agricultural price levels, price variability and global food security. Food Policy, 61, 9-26. (Crossref)

Figiel, S., Hamulczuk, M., Klimkowski, C. (2012). Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych (Methodical aspects of analysis of price changes and measurement of pricing risk in the agricultural products market), IERiGŻ-PIB, Warszawa, Komunikaty, raporty, ekspertyzy, nr 559, s. 8-11;

Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets. FAO Food Price Index Revisited. (2013A). FAO, Rome, November, s. 68-74. Pobrano z: http://www.fao.org/3/i3473e/i3473e.pdf.

Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets. FAO Food Price Index Revisited. (2013B). FAO, Rome, November, s. 70. Pobrano z: http://www.fao.org/s/i3473e/i3473e.pdf.

Food price volatility. Implications for ACP countries (2011). Brussels Rural Development Briefings, no 25, s. 1-24. Pobrano z: http://brusselsbriefings.net.

Furceri, D., Loungani, P., Simon, J., Watcher, S. (2015). Global Food Prices and Domestic Inflation: Some Cross-Country Evidence, IMF Working Paper, No 133, s. 1-34. Pobrano z: https://www.imf.org. (Crossref)

Gardebroek, C., Hernandez, M.A. (2013). Do Energy prices stimulate food price volatility? Examining volatility transmission between US oil, ethanol and corn markets. Energy Economics, 40, 119-129. (Crossref)

Gilbert, C.L, Mugera, H.K. (2014). Food Commodity Prices Volatility: The Role of Biofuels. Natural Resources, 5, 200-212, http://dx.doi.org/10.4236/nr.2014.55019. (Crossref)

Gilbert, C.L. (2010). How to Understand High Food Prices. Journal of Agricultural Economics, 61(2), 398-425, https://onlinelibrary.willey.com/doi/epdf/10.1111/j.1477-9552.2010.00248.x. (Crossref)

Global Economic Prospects and the Developing Countries 2002 (2002). The World Bank, Washington, D.C., s. 211 222. Pobrano z: http://www.worldbank.org.

Global Economic Prospects and the Developing Countries 2003 (2003). The World Bank, Washington, D.C., s. 175 185. Pobrano z: http://www.worldbank.org.

Global Economic Prospects. Darkening Skies (2019). World Bank Group, Washington, D.C., s. 18-19. Pobrano z: https://www.worldbank.org.

Gooch, E., Hoskin, R., Law, J. (2017). China Dairy Supply and Demand. A Report from the Economic Research Service. USDA ERS, Washington, D.C., s. 1-27. Pobrano z: https://www.ers.usda.gov.

Gouel, C. (2013). Food Price Volatility and Domestic Stabilization Policies in Developing Countries. The World Bank Policy Research Working Paper, No. 6393, s. 1-52. Pobrano z: https://worldbank/org. (Crossref)

Heinberg, R. (2011). How Oil Prices Affect the Price of Food, Oil Price. December. Pobrano z: https://oilprice.com/ Energy/Oil-Prices/.

Johanson, T. (2013). Food Price Volatility and Insequrity. Council of Foreign Relations, New York/Washington, D.C., s. 1-8. Pobrano z: https://www.cfr.org/backgrounder/.

Kalkuhl, M., Braun, J., Torero, M. (2016). Food Price Volatility and Its Implications for Food Security and Policy. MPRA Paper, No. 72164, s. 1-626. Pobrano z: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/72164. (Crossref)

Kornher, L., Kalkuhl, M. (2013). Food Price Volatility in Developing Countries and its Determinants. Quarterly Journal of International Agriculture, 52(4), 277-308.

Lindenblatt, A., Feuerstein, S. (2015) Price convergence after the Eastern enlargement of the EU: evidence from retail food prices. European Review of Agricultural Economics, 42(5), 829-849. (Crossref)

Magdof, F., Tokar, B. (2010). Agriculture and Food in Crisis. Conflict, Resistance, and Reneval. Monthly Review Press, New York, s. 1-350.

Malcher-Michalska, D. (2012). Uwarunkowania zmienności cen na międzynarodowych rynkach rolnych w okresie 2007-2010 (Conditions of price changes on international agricultural markets 2007-2010). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 122, 152-154.

Milewski, R. (red.) (2012). Elementarne zagadnienia ekonomii (Elementary issues of economics). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 114-115.

Myung-Suk, K. (2018). Impact of supply and demand factors on declining oil prices. Energy, 74, 1059-1065. (Crossref)

Nazlioglu, S. (2011). World oil and agricultural commodity prices: Evidence from nonlinear causality. Energy Policy, 39, 2935-2943. (Crossref)

OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017 (2008). OECD, Paris, s. 11-31.

OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 (2011). OECD Publishing, Paris, s. 18-44. Pobrano z: https://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2011-en. (Crossref)

OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024 (2015). OECD Publishing, Paris, s. 21-59.

OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027 (2018). OECD Publishing, Paris/Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, s. 221. Pobrano z: https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2018-en. (Crossref)

Peterson, A., Quigley, J. (2018). What Affected Oil Prices: 2017 In Review. HARTENERGY. Pobrano z: https://www.hartenergy.com.

Prakash, A., Greb, F. (2015). The price of feeding the world is falling, will it continue?, Food Outlook: Biannual Report on Global Food Markets, October, FAO, Rome, s. 67-72.

Rapier, R. (2018). Why Oil Prices Rose And Crashed In 2018, Oil Price. The No. 1 Source for Oil & Energy News, Dec 30. Pobrano z: https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/.

Schmitz, M., Moleva, P. (2013). Determinants for the level and volatility of agricultural commodity prices on international markets. UFOP, Berlin, s. 32-64. Pobrano z: https://www.ufop.de/files/7213/9342/4800/.

Schnepf, R. (2013). Consumers and Food Price Inflation. CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington, D.C., s. 1-37. Pobrano z: https://fas.org/sgp/crs/misc/R40545.pdf.

Sharma, R. (2018). What Happend to Oil Prices in 2017? Investopedia, New York. Pobrano z: https://www.investopedia.com/articles/investig/100615/.

Sobczyk, M. (2006). Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne (Statistics. Practical and theoretical aspects). Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 41-47.

Stocker, M., Baffes, J., Some, Y.M., Vorisek, D., Wheeler, C.M. (2018). The 2014-2016 Oil Price Collapse in Retrospect. Sources and Implications. Policy Research Working Paper, No 8419, World Bank Group, Washington, D.C., s. 1-35. Pobrano z: https://www.worldbank.org. (Crossref)

Świetlik, K. (2011): Ceny żywności w 2011 r. i przewidywane ich zmiany w 2012 r. (Prices of food products in 2011 and forecast changes in 2012). Przemysł Spożywczy, 4, 2-7.

Technical notes. World food situation: FAO Food price index (2019). Monthly Bulletin of Statistics Online, UN, New York, https://unstats.un.org/unsd/mbs/app/mbsnotes.aspx?tid=55.

Ter-Minassian, T., Allen, M., Johnson, S. (2008). Food and Fuel Prices-Recent Developments. Macroeconomic Impact, and Policy Responses, IMF, Washington, D.C., s. 9-22. Pobrano z: http://www.imf.org/ external/np/pp/eng/2008/063008.pdf. (Crossref)

The FAO Food Price Index rebounded in 2017 despite a decline in December. (2018). FAO, Rome, Release date: 11/01/2018, http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpriceindex/en/.

The FAO Food Price steady in December but lower in 2018 compared to 2017. (2019). FAO, Rome, Release date: 10/01/2019, http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpriceindex/en/.

The State of Agricultural Commodity Markets 2009. High food prices and the food crisis – experiences and lessons learned. (2009A). FAO, Rome, s. 9, http://www.fao.org/docrep/fao/012/i0854e/i0854e/pdf.

The State of Agricultural Commodity Markets 2009. High food prices and the food crisis – experiences and lessons learned. (2009B). FAO, Rome, s. 19-22, http://www.fao.org/docrep/fao/012/i0854e/i0854e/pdf.

The State of Food and Agriculture 2003-2004. (2004). FAO, Rome, s. 121-126, http://www.fao.org.

Thompson, W., Dewbre, J., Pieralli, S., Schroeder, K., Dominguez, I.P., Westhoff, P. (2019). Long-term crop productivity response and its interaction with cereal markets and energy prices. Food Policy, 84, 1-9, https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.12.001. (Crossref)

Timmer, C.P. (2008): Causes of High Food Prices, ADB Economics Working Paper, No. 128, s. 1-51. Pobrano z: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28375/economics-wp128.pdf.

Tomek, W.G., Robinson, K.L. (2001). Kreowanie cen artykułów rolnych (Setting of prices of agricultural products), PWN, Warszawa, s. 11-13.

Trostle, R. (2008). Global Agricultural Supply and Demand: Factors Contributing to the Recent Increase in Food Commodity Prices. A Report from the Economic Research Service, USDA, ERS, Washington, D.C., s. 1-30. Pobrano z: https://www.ers.usda.gov.

Trostle, R., Marti, D., Rosen, S., Westcott, P. (2011). Why Have Food Commodity Prices Risen Again? A Report from the Economic Research Service. USDA ERS, Washington, D.C., June, s. 1-30. Pobrano z: https://www.ers.usda.gov.

Wahl, P. (2009). Food Speculation The Main Factor of the Price Bubble in 2008. World Economy, Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung, Berlin, s. 4-16. Pobrano z: https://www.weed-online.org.

Wawrzynek, J. (2007). Metody opisu i wnioskowania statystycznego (Methods of statistical description and conclusions). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 37.

What Influenced Food Policy in 2011? (2011). 2011 Global Food Policy Report, IFPRI, Washington, D.C., s. 15 69, http://www.ifpri.org.

What is driving price volatility? (2011). OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020, OECD/FAO, Rome, s. 52-76.

World Economic Outlook Database. (2018). IMF. Pobrano z: http://www.imf.org.

Zawojska, A. (2011). Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolno-żywnościowych? (Have financial speculations an impact on international prices of agri-food commodities?). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 177-191.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.