Niespójność działań interwencyjnych na unijnym rynku mleka

Main Article Content

Renata Grochowska


Słowa kluczowe : unijny rynek mleka, polityka interwencyjna
Abstrakt
Celem pracy była ocena działań interwencyjnych podejmowanych na unijnym rynku mleka w latach 2008-2016. Przyjęto hipotezę, że po 2008 r. można zaobserwować coraz większą niespójność polityki interwencyjnej w zakresie stosowanego instrumentarium, które wydaje się dość skuteczne w perspektywie krótkoterminowej, natomiast wywołuje znaczące perturbacje na rynku w dłuższej perspektywie. Z jednej strony wprowadzane są instrumenty zachęcające do ograniczenia produkcji mleka, z drugiej natomiast zwiększa się zakres płatności bezpośrednich związanych z produkcją, które przyczyniają się do wzrostu produkcji mleka. Stwierdzono, że zmiany zachodzące w stosowanym instrumentarium sprzyjają renacjonalizacji wspólnotowej polityki rolnej. Tak jak w poprzednich latach bazowano na instrumentach zwiększających dochody rolników w oparciu o środki unijne, obecnie widoczny jest trend wprowadzania instrumentów, które pozwalają na poluzowanie zasad pomocy państwa, umożliwiając wykorzystanie środków krajowych.

Article Details

Jak cytować
Grochowska, R. (2017). Niespójność działań interwencyjnych na unijnym rynku mleka. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 93–100. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.56
Bibliografia

Agritrade (2011). Executive Brief 2011: Dairy sector. Agritrade. Informed analysis, Expert opinions. Pobrane 15 maja 2017 z: http://agritrade.cta.int/Agriculture/Commodities/Dairy/Executive-Brief-2011-Dairy-sector.

Fact sheet (2015). European Commission – Fact sheet. Annex: Comprehensive package of measures, Brussels, 7 September 2015.

Latruffe, L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 30, OECD Publishing. Pobrane 15 maja 2017 z: http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en. (Crossref)

Matthews, A. (2016). Milk policy in the EU – a case of policy incoherence, Blog, 25 April 2016.

Minviel, J.J., Latruffe, L. (2014). Meta-regression analysis of the impact of agricultural subsidies on farm technical efficiency, Paper prepared for presentation at the EAAE 2014 Congress ‘Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies’, 26-29 August 2014, Ljubljana, Slovenia, 1-13.

Non-paper (2017). Voluntary Coupled Support – Information from the Bulgarian, Croatian, Cyprus, Czech, Finnish, French, Greek, Italian, Latvian, Polish, Romanian and Slovenian delegations, Council of the European Union, No 6861/17, Brussels, 1 March 2017.

Notification (2015). Voluntary coupled support – sectors mostly supported. Notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014. Informative note, European Commission, Brussels, 30 July 2015.

Outlook (2016). EU Agricultural Outlook. Prospects for the EU agricultural markets and income 2016-2026. European Commission, December 2016.

Policy instruments (2017). Policy instruments for the dairy sector. Agricultural and rural development, European Commission, Brussels. Pobrane 17 maja 2017 z https://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments_en.

Press release (2016a). European Commission – Press release. European Commission activates exceptional measures to further support of European farmers in crisis, Brussels, 14 March 2016.

Press release (2016b). European Commission – Press release. European Commission outlines new support package worth 500 mln euro for European farmers, Brussels, 18 July 2016.

Press release (2017). European Commission – Press release. EU support scheme helps to reduce milk production, Brussels, 16 March 2017.

Regulation (2013a). Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of

December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007, OJ L 347/671, 20.12.2013.

Regulation (2013b). Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009, OJ L 347/608, 20.12.2013.

Report HLG (2010). High Level Group makes 7 recommendations for EU dairy sector. European Commission,15 June 2010, Pobrane 17 maja 2017 z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-742_en.htm.

Research (2016). Research for Agri Committee – the future of market measures and risk management schemes. Study. IP/B/AGRI/IC/2015-194, European Parliament, October 2016.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.