Przewidywanie potencjalnych rozwiązań dla wieloletnich ram finansowych UE po 2020 roku przy wykorzystaniu teorii gier

Main Article Content

Renata Grochowska
Ewa Kiryluk-Dryjska


Słowa kluczowe : budżet unijny, teoria gier
Abstrakt
Wzrost interesów narodowych i ruchów anty-integracyjnych w Europie stawiają pod znakiem zapytania wyniki kolejnych negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych UE. Celem niniejszej pracy jest prezentacja ustaleń negocjacji budżetowych dla lat 2007-2013 i 2014-2020 oraz próba wykorzystania teorii gier do przewidywania wielkości i struktury budżetu UE w przyszłości na przykładzie preferencji wybranych aktorów procesu decyzyjnego. W artykule wykorzystano elementy tradycyjnej teorii gier niekooperacyjnych oraz jej rozwinięcie w postaci teorii przejść. Z przeprowadzonej gry między Komisją Europejską a płatnikami netto należy wnioskować, że w kolejnych negocjacjach budżetowych płatnicy mogą początkowo zaakceptować zwiększenie budżetu na Wspólną Politykę Rolną oraz Politykę Spójności (PS), przy czym korzystniejszym dla nich rozwiązaniem byłby wzrost w większym zakresie budżetu PS. Z kolei próby nadmiernego zwiększenia budżetu polityki rolnej w stosunku do PS mogą ostatecznie doprowadzić do zamrożenia przez płatników netto budżetu UE na obecnym poziomie.

Article Details

Jak cytować
Grochowska, R., & Kiryluk-Dryjska, E. (2016). Przewidywanie potencjalnych rozwiązań dla wieloletnich ram finansowych UE po 2020 roku przy wykorzystaniu teorii gier. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 76–85. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.29
Bibliografia

Brams, S. (1994). Theory of Moves, Cambridge University Press. (Crossref)

Brams, S. (2011). Game Theory and the Humanities, Bringing Two Words. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. (Crossref)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a budget for Europe 2020, Brussels, 29.6.2011, COM(2011) 500 final.

Council Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020, L 347/884, Official Journal of the European Union 20.12.2013.

Grochowska, R. (2012). Budżet unijny jako gra interesów państw członkowskich na przykładzie Wspólnej Polityki Rolnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, 125-133.

Interinstitutional agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management, Official Journal of the European Union C 139/1, 14.06.2006.

Jambor, A. (2013). What the proposed MFF has for agriculture?, 9 February 2013, CAP reform.eu. Pobrane luty 2015 z: http://capreform.eu/what-the-proposed-mff-has-for-agriculture/.

Kiryluk-Dryjska, E. (2012). Możliwości zastosowania teorii gier do analizy konfliktów decyzyjnych powstających we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(24), 119-126.

Kiryluk-Dryjska, E. (2016). Negotiation Analysis Using the Theory of Moves – Theoretical Background and a Case Study, Journal of Policy Modeling, 38 (2016), 44-53. (Crossref)

Mathews, A. (2015). Gainers and losers from the CAP budget, 17 November 2015, CAP reform.eu. Pobrane luty 2015 z: http://capreform.eu/gainers-and-losers-from-the-cap-budget/.

Mendez, C., Wishlade, F., Bachtler, J. (2013). Negotiation boxes and blocks: Crafting a deal on the EU budget and Cohesion policy, EoRPA Paper No 12/4, European Policy Research Centre, January 2013.

Neheider, S., Santos, I. (2011). Reframing the EU Budget Decision-Making Process, Journal of Common Market Studies, Volume 49. Number 3, 631–651. (Crossref)

Pietras J. Przyszłość budżetu Unii Europejskiej. Spójność celów, polityk i finansów unijnych, DemosEUROPA, Warszawa, 2008. (Crossref)

Simon, M. (1996). When sanctions can work: Economic sanctions and the theory of moves. International Interactions 21 (3), 203-228. (Crossref)

Zeager, L., Bascom, J. (1996). Strategic Behavior in Refugee Repatriation: A Game-Theoretic Analysis. Journal of Conflict Resolution 40 (3), 460-485. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.