Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu

Main Article Content

Michał Jasiński
Anna Masłoń-Oracz


Słowa kluczowe : rolnictwo, turystyka, rozwój społeczno-ekonomiczny, małe gospodarki wyspiarskie, monokultura turystyczna
Abstrakt
Celem tego opracowania jest przedstawienie, analiza i ocena miejsca rolnictwa i turystyki w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Mauritiusu. Jest to państwo, któremu pomimo, silnie ograniczających uwarunkowań geograficznych, udało się przyspieszenie (w ostatnich 20-30 latach) procesu rozwoju społeczno-ekonomicznego. To stało sie podstawą i wstępem do zainicjowania badań tej afrykańskiej – wyspiarskiej gospodarki.

Article Details

Jak cytować
Jasiński, M., & Masłoń-Oracz, A. (2017). Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 145–153. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.61
Bibliografia

African Development Bank. (2016). Feed Africa. Strategy for Agricultural Transformation in Africa. Abidjan: African Development Bank

Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo ALBIS.

Bank Światowy (2017). Pobrane 15 kwietnia 2017 r. z: http://data.worldbank.org.

Digest of International Travel and Tourism Statistics (2011, 2016). Port Louis: Ministry of Finance and Economic Development, Mauritius.

FAO Statistical Pocketbook. (2015). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Garbicz, M. (2012). Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Giezgała, J. (1969, 1977). Turystyka w gospodarce narodowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Godwin, P. (2001). Rezerwat bez granic. National Geographic, 11.

Human Development Report (2016). UNDP.

Informator Ekonomiczny MSZ (2017). Pobrane 15 września 2017 r. z: http://www.informatorekonomiczny.msz. gov.pl/pl/afryka/mauriutius/.

Jasiński, M. (2006). Aspekty monokulturowe gospodarki turystycznej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 20, 92-102.

Jasiński, M. (2008). Zrównoważony rozwój w monokulturowych gospodarkach turystycznych. W: S. Wodejko (red.) Zrównoważony rozwój turystyki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Jasiński, M. (2017). Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie. Studia i Prace WNEIZ US, 49/2, 317-333. (Crossref)

Jędrusik, M. (2005). Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kachniewska, M., Niezgoda, A., Pawlicz, A. (2012). Globalizacja i internacjonalizacja działalności turystycznej. W: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz (red.) Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przewodnik Travel Planet (2017). Pobrano 15 września 2017 r. z: http://www.travelplanet.pl/przewodnik/ mauritius/gospodarka.html.

UNCTAD. (2010). In-depth evaluation of UNCTAD’s technical cooperation activities dedicated to least developed countries, landlocked developing countries, small island developing states and other structurally weak, vulnerable and small economies.

Włodarczyk, B. (2009). Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wodejko, S. (1989). Ruch przyjazdowy z zachodu do wybranych państw socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym. Warszawa: SGPiS, Monografie i Opracowania, nr 288.

Wodejko, S. (1998). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.