Vegetables Price Volatility in Poland – Onion and Carrot Case

Main Article Content

Łukasz Zaremba

Abstrakt
There are the producers who takes the weakest position on the agricultural market. Their activity is especially exposed to the risk factors. Price volatility which stays behind the price risk is one of the most important threats for producers’ incomes. Economic stability is a base for investment and development. That is why the price volatility is worth to having a look at. There are two species examined in this paper: onion and carrot. Both have a significant share in Polish vegetable production. Onion crops are mostly exported but carrot is being sold on the domestic market. Apart from the sales market there was no significant difference in analyzed period between farm-gate price volatility for both species. The measured volatility was getting lower in consecutive years of analyzed period; only in years of unfavorable weather conditions there were some growth. The analyze was conducted with usage of descriptive statistic on the logarithmic rates of return.

Article Details

Jak cytować
Zaremba, Łukasz. (2017). Vegetables Price Volatility in Poland – Onion and Carrot Case. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 339–345. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.109
Bibliografia

Czyżewski, A., Kryszak, Ł. (2015). Relacje cenowe w rolnictwie polskim a dochodowość gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych rolników. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 17-29.

Figiel, S., Hamulczuk, M. (2012). Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych. Warszawa: IERIGŻ-PIB.

Figiel, S., Hamulczuk, M. (2012). Price volatility and accuracy of process risk measurement depending on methods and data aggregation: The case of wheat prices in the EU countries. 123 rd EAAE Seminar. Dublin.

Friedman, M.I. (1994). Wolny wybór. Aspekt, Sosnowiec.

Hamulczuk, M., Kufel-Gajda, J., Stańko, S., Szafrański, G., Świetlik, K. (2016). Ceny żywności w Polsce i ich determinanty. M. Hamulczuk (ed.). IERiGŻ-PIB, Warszawa. (Crossref)

Hamulczuk, M. (2014). Ryzyko cenowe a zmienność cen i relacji cenowych w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(4), 54 67.

Nosecka, B. i in. (2017). Rynek owoców i warzyw stan i perspektywy. IERIGŻ-PIB, Warszawa.

Rembisz, W. (2007). Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych. Vizja Press&IT, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.