Ceny pieczarek w eksporcie z Polski i w eksporcie z Holandii

Main Article Content

Łukasz Zaremba


Słowa kluczowe : dekompozycja szeregu czasowego, korelacja, wahania cykliczne cen, konwergencja, Prawo Jednej Ceny
Abstrakt
Polska i Holandia są największymi eksporterami pieczarek na rynku Unii Europejskiej, jednak w ostatnich latach znaczenie naszego kraju zwiększa się, a Holandii maleje. Analiza cen eksportowych uzyskiwanych przez oba kraje wykazała, że ceny płacone Holendrom są znacznie bardziej stabilne niż w eksporcie polskim. Przy czym, zwłaszcza w Polsce, sezonowe wahania cen mrożonek są wyższe niż grzybów świeżych. Zgodnie z teorią konwergencji cen i Prawem Jednej Ceny można się spodziewać, że poziomy cen eksportowych Polski i Holandii powinny dążyć do wyrównania. Przeprowadzona analiza nie potwierdziła jednoznacznie tego kierunku zmian. Co więcej w przypadku grzybów mrożonych dochodzi do zwiększenia zróżnicowania cen, czyli do dywergencji.

Article Details

Jak cytować
Zaremba, Łukasz. (2015). Ceny pieczarek w eksporcie z Polski i w eksporcie z Holandii. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 150–158. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.47
Bibliografia

Budnikowski A. [2006]: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE.

Cieślak M. (red.) [2005]: Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania, PWN s. 89-95.

Conforti P. [2004]: Price transmission in selected agricultural markets, FAO commodity and trade policy research working paper No. 7.

Głodowska A. [2012]: Znaczenie konwergencji w aktualnej i przyszłej polityce strukturalnej Unii Europejskiej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 24, wyd. Uniwersytet Rzeszowski.

Golyandina N., Nekrutkin V., Zhigljavsky A. [2001]: Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques, Chapman & H ALL/CRC.

Guharay K. S., Thakur S. G., Goodman J. F., Rosen L. S., Houser D. [2013]: Analysis of non-stationary dynamics in the financial system, Economics Letters p. 454-457.

Hamulczuk M. [2011]: Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych, IERIGZ-PIB nr 10.

Hamulczuk M., Łopaciuk W. [2013]: Price linkage between milling and feed wheat prices in Poland and Germany, Problems of World Agriculture vol. 13 no. 4., SGGW.

Hassani H., Heravi S., Zhigljavsky A. [2009]: Forecasting European industrial production with singular spectrum analisys, International Jurnal of Forecastng 25, p. 103-118.

Jonek-Kowalska I., Sojda A., Wolny M. [2014]: analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie z. 74.

Krugman P., Obstfeld M. [2007]: Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka 2. wyd 3., PWN.

Listorti G.[2009]: Testing international price transmission under policy intervention. An application to the soft wheat market, PhD Studies Series: Volume 6, Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Economia.

Osińska M. [2006]: Ekonometria finansowa, PWE.

Stańko S.(red.) [2013]: Prognozowanie w agrobiznesie, Teoria i przykłady zastosowania, SGGW.

Wolszczak-Derlacz J., [2007]: Wspólna Europa, różne ceny – analiza procesów konwergencji, CeDeWu.

Rynek Owoców i Warzyw Stan i Perspektywy, [2014] Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, nr 45.

http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.