Polski i światowy rynek malin i ich przetworów

Main Article Content

Łukasz Zaremba


Słowa kluczowe : maliny, mrożone maliny, produkcja, eksport, import
Abstrakt
Maliny stają się istotną ofertą eksportową Polski. Międzynarodowy handel świeżymi owocami jest jednak ograniczany przez ich trwałość i przeważnie odbywa się pomiędzy krajami blisko siebie położonymi. Większa część obrotów malinami przypada na ich mrożonki. Ta grupa produktów jest silną stroną naszego kraju. Dzięki temu Polska systematycznie zdobywa coraz większy udział w rynku. Artykuł ma na celu przeanalizowanie zmian zachodzących w zbiorach i obrotach malinami na świecie. Zidentyfikowani zostaną główni eksporterzy oraz odbiorcy tych owoców jak i wytwarzanych z nich mrożonek. Ponadto określona zostanie pozycja Polski na rynku światowym i unijnym ze wskazaniem najważniejszych konkurentów naszego kraju.

Article Details

Jak cytować
Zaremba, Łukasz. (2014). Polski i światowy rynek malin i ich przetworów. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 148–156. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.15
Bibliografia

Danek J. [2009]: Uprawa maliny i jeżyny, Hortpress, Warszawa, s. 74.

Nosecka B. (red.) [2012]: Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy. Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 39, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Nr 24. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2004 r.

Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Nr 43. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014 r.

Zaremba Ł. [2009] Produkcja i handel zagraniczny owocami jagodowymi na świecie w latach 1999-2007, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 536, IERIGŻ-PIB, Warszawa.

www.comtrade.un.com

www.faostat.fao.org

www.fresh-market.pl

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/data/database

http://www.kups.org.pl/index/?id=e205ee2a5de471a70c1fd1b46033a75f

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.