Cykl koniunkturalny a wahania marż w polskim przemyśle spożywczym – wnioski z analizy spektralnej

Main Article Content

Justyna Kufel


Słowa kluczowe : cykle koniunkturalne, przemysł spożywczy, marże, analiza spektralna
Abstrakt
W celu odpowiedzi na pytanie, jak zmieniają się struktury rynku w polskim przemyśle spożywczym na tle wahań koniunktury, badano zależność między realnym PKB w latach 2002-2013 a marżami na poziomie zagregowanego przemysłu spożywczego. Oprócz analizy korelacyjnej i cross-korelacyjnej sięgnięto po narzędzia analizy spektralnej. Okazało się, że do najbardziej konkluzywnych wyników prowadzi estymacja marż z uwzględnieniem wynagrodzeń krańcowych i pracy nieprodukcyjnej. O ile analiza cykliczności pozwoliła stwierdzić, że równoczesna współzależność pomiędzy marżami a cyklem makroekonomicznym jest raczej słaba i ujemna, analiza wyprzedzeń i opóźnień wskazała, że szczyty marż poprzedzają szczyty koniunktury o ok. 2 lata.

Article Details

Jak cytować
Kufel, J. (2016). Cykl koniunkturalny a wahania marż w polskim przemyśle spożywczym – wnioski z analizy spektralnej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 149–163. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.13
Bibliografia

Baxter, M., King, R. (1999). Measuring Business Cycles: Approximate Band-Papp Filters For Economic Time Series. Review of Economics and Statistics, nr 81(4), 575-593. (Crossref)

Beneti, L. (2001). Band-pass filtering, cointegration and business cycle analysis. Bank of England Working Paper, London. (Crossref)

Bils, M. (1987). The Cyclical Behavior of Marginal Cost and Price. American Economic Review, nr 77(5), 837-873.

Burns, A., Mitchell, W. (1946). Measuring Business Cycles. NBER Working Paper, New York.

Chow, G., Lin, A. (1971). Best linear unbiased interpolation, distribution, and extrapolation of time series by related series. The Review of Economics and Statistics, nr 53(4), 372-375. (Crossref)

Christiano, L., Fitzgerald, T. (2003). The Band Papp Filter. International Economic Review, nr 44(2), 435-465. (Crossref)

Church, J., Ware, R. (2000). Industrial Organization: A Strategic Approach. Irwin McGraw-Hill, Boston.

Drozdowicz-Bieć, M. (2012). Cykle i wskaźniki koniunktury. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Etro, F. (2007). Endogenous market structures and macroeconomic theory. Tijdschrift voor Economie en Management, nr LII (4), 517-540.

Figiel, S., Hamulczuk, M., Kufel, J. (2015). Cyclical behavior of labor markups in the Polish food industry. IERIGŻ-PIB, Warszawa (maszynopis).

Fukuyama, F. (2012). Przyszłość historii. Forum, nr 8, 20-23.

Gradzewicz, M., Growiec, J., Hagemejer, J., Popowski, P. (2010). Cykl koniunkturalny – wnioski z analizy spektralnej. Bank i Kredyt, nr 41(5), 41-76.

Gradzewicz, M., Hagemejer, J. (2007b). Wpływ konkurencji oraz cyklu koniunkturalnego na zachowanie się marż monopolistycznych w gospodarce polskiej. Bank i Kredyt, nr 1, 11-27.

GUS (2014). Mały Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa.

Hamulczuk, M. (red.) (2015). Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Hodrick, R., Prescott, E. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit and Banking, nr 29(1), 1-16. (Crossref)

King, R., Rabelo, S. (1999). Resuscitating Real Business cycles [W:] Taylor J., Woodford M. (red.): Handbook of Macroeconomics. Elsevier, Amsterdam. (Crossref)

Kohls, R., Uhl, J. (2002). Marketing of agricultural products. Upper Saddle River, Prentice Hall.

Kufel, J. (2016a). Monopolistic markups in the Polish food sector. Equilibrium (w druku).

Kufel J. (2016b). Cyclicality of markups in the EU food industy and the Michał Kalecki theory. Act Scientarum Polonorum. Oeconomia (w druku).

Kufel, J. (2016c). Based on labor input markups in the Polish food sector (w recenzji).

Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Liapis, P. (2012). Structural change in commodity markets. Have agricultural markets become thinner? OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, 54, OECD Publishing, Paris.

McCorriston, S. (2002). Why should imperfect competition matter to agricultural economists? European Review of Agricultural Economies, nr 29 (3), 349-371. (Crossref)

Naes, R., Skjeltorp, J., Odegaard, B. (2009). Liquidity and the Business Cycle. PPT, Universitet Stavanger. (Crossref)

Nekarda, C., Ramey, V. (2013). The Cyclical Behavior of the Price-Cost Markup. NBER Working Paper, Washington. (Crossref)

Osińska, M. (2008). Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

Ramey, V. (1991). Discuppion of Markups and the Business Cycle [W:] Blanchard O., Fischer S. (red.) National Bureau of Economic Research Macroeconomics Annual. The MIT Press, Cambridge. (Crossref)

Roeger, W. (1995). Can Imperfect Competition Explain the Difference between Primal and Dual Productivity Measures? Estimates for US Manufacturing. Journal of Political Economy, nr 103(2), 316-330. (Crossref)

Rotemberg, J., Woodford, M. (1999). The Cyclical Behavior of Prices and Costs. [W:] Taylor J., Woodford M. (red.): Handbook of Macroeconomics. Elsevier, Amsterdam. (Crossref)

Sexton, R. (2000). Industrialization and Consolidation in the U.S. Food Sector. Implications for Competition and Welfare. American Journal of Agricultural Economics, nr 82(5), 1087-1104. (Crossref)

Skrzypczyńska, M. (2015). Procesy cykliczne w gospodarce Polski. Praca doktorska, promotor prof. dr hab. Aleksander Welfe, obroniona 10.11.2015, KAE SGH.

Skrzypczyński, P. (2010). Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej. Materiały i Studia NBP, nr 252.

Stock, J., Watson, M. (1999). Business Cycle Fluctuations in US Macroeconomic Times Series. [W:] Taylor J., Woodford M. (red.) Handbook of Macroeconomics. Elsevier, Amsterdam. (Crossref)

Szczepaniak, I. (2013). Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego. [W:] Mroczek R. (red.) Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.