Marże w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej a wahania koniunktury gospodarczej

Main Article Content

Justyna Kufel


Słowa kluczowe : marże cenowo-kosztowe, cykl koniunkturalny, przemysł spożywczy w UE
Abstrakt
Marża gra obecnie kluczową rolę w wielu modelach makroekonomicznych, a określenie jej cykliczności jest jedynym z bardziej wymagających wyzwań stojących przed makroekonomią. Celem artykułu było oszacowanie wysokości i zmienności marż (przybliżonych zmienną PCM) w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej w latach 1995-2010, jak również poszukiwanie zależności między poziomem marż w przemyśle spożywczym państw Unii Europejskiej a koniunkturą makroekonomiczną i sektorową w tym okresie z zastosowaniem regresji panelowej. Okazało się, że w analizowanym okresie przemysł spożywczy nie dysponował znaczną siłą rynkową (0,12), natomiast zmienność między krajami (0,31) była wyższa niż w czasie (0,05). Wyniki wskazują na procykliczność marż w stosunku do cyklu sektorowego i ich antycykliczność w stosunku do cyklu makroekonomicznego.

Article Details

Jak cytować
Kufel, J. (2014). Marże w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej a wahania koniunktury gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 130–139. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.53
Bibliografia

Bils M. [1987]: The cyclical behavior of marginal cost and price. American Economic Review nr 77(5), ss. 838–55.

Bils M., Kahn J. [2000]: What inventory behavior tells us about business cycles. American Economic Review nr 90(3), ss. 458–81.

Burns A., Mitchell W. [1946]: Measuring business cycles. NBER, New York.

Campa J. Goldberg L. [1995]: Investment in manufacturing, exchange rates and external exposure. Journal of International Economics nr 38, ss. 297-320.

Cheung Y., Fujii E. [2005]: Cross-country relative price volatility: Effects of market structure. CESifo Working Paper nr 1456.

Dańska-Borsiak B. [2011]: Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Domowitz I., Hubbard G., Petersen B. [1986]: Business cycles and the relationship between concentration and price-cost margins. The RAND Journal of Economics nr 17(1), ss. 1-17.

Drozdowicz-Bieć M. [2012]: Cykle i wskaźniki koniunktury. Wydawnictwo Poltex, Warszawa.

Edmond C., Veldkamp L. [2009]: Income dispersion and counter-cyclical markups. Journal of Monetary Economics nr 56, ss. 791-804.

Figiel S., Kufel J. [2013]: Fuzje i przejęcia a wahania koniunktury w sektorze żywnościowym na tle wahań koniunktury gospodarczej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3, ss. 3-24.

Gali J., Gertler M., López-Salido D. [2007]: Markups, Gaps, and the Welfare Costs of Business Fluctuations. Review of Economics and Statistics nr 89(1), ss. 44–59.

Gradzewicz M., Hagemejer J. [2007]: Wpływ konkurencji oraz cyklu koniunkturalnego na zachowanie się marż monopolistycznych w gospodarce polskiej. Bank i Kredyt nr 1, NBP, Warszawa.

Hall R. [1986]: Market structure and macroeconomic fluctuations. Brookings Papers on Economic Activity nr 2, ss. 285–322.

Haskel J., Martin C., Small I. [1995]: Price, marginal cost and the business cycle. Oxford Bulletin of Economics and Statistics nr 57(1), ss. 25–41.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [Data odczytu: styczeń 2014].

Jaimovich N., Floetotto M. [2008]: Firm dynamics, markup variations, and the business cycle. Journal of Monetary Economics nr 55(7), ss. 1238–1252.

Lubiński M. [2004]: Analiza koniunktury i badanie rynków. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Lucas R. E. [1995]: Understanding Business Cycles. [W:] Business Cycle Theory (red. F. Kydland). Edward Elgar Publishing Limited, Aldershot.

Marchetti D. [2002]: Markups and the Business Cycle: Evidence from Italian Manufacturing Branches. Industrial and Labor Relations Review nr 13, ss. 87–103.

Martins J., Scarpetta S., Pilat D. [1996]: Mark-up pricing, market structure and the business cycle. OECD Economic Studies nr 27, Paryż.

Nekarda C., Ramey V. [2013]: The cyclical behavior of the price-cost markup. NBER Working Paper, Cambridge.

Oliveira M., Scarpetta S. [2002]: Estimation of the cyclical behavior of markups: a technical note. OECD Economic Studies nr 34(1), ss. 173–88.

Ralf K. [2000]: Business Cycles. Market structure and market interaction. Physica-Verlag, Heidelberg.

Roeger W. [1995]: Can imperfect competition explain the difference between primal and dual productivity measures? Estimates for US manufacturing. Journal of Political Economy nr 103(2), ss. 316-330.

Rotemberg J., Woodford M. [1992]: Oligopolistic pricing and the effects of aggregate demand on economic activity. Journal of Political Economy nr 100(6), ss. 1153–207.

Rotemberg J., Woodford M. [1999]: The cyclical behavior of prices and costs, 1051–135.[W:] Handbook of Macroeconomics (red. Taylor J., Woodford M.). Elsevier.

Rybnik T. [2012]: Badania panelowe. Materiały do zajęć. Studia Podyplomowe Metody statystyczne w biznesie, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.

Szczepaniak I. [2011]: Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego [W:] Mroczek R. (red.): Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Weiss C. [1999]: Mark-ups, industry structures and the business cycle. Working paper EWP9902, Kiel University, Kiel.

Woodford M. [2003]: Interest and prices: foundations of a theory of monetary policy. Princeton University Press, Princeton.

Wskaźniki koniunktury. BIEC Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. [Tryb dostępu:] ww.biec.org/?display=faq [Data odczytu: styczeń 2014].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.