Struktury rynkowe a zmienność cen względnych w sektorze przetwórstwa przemysłowego i branży spożywczej krajów UE

Main Article Content

Justyna Kufel


Słowa kluczowe : struktury rynkowe, zmienność cen względnych, marża cenowo-kosztowa
Abstrakt
Zmienność cen względnych między krajami zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakłóca efektywną alokację inwestycji. W artykule próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób struktury rynkowe oddziałują na zmienność cen względnych w branżach sektora przetwórstwa przemysłowego. Wykorzystując dane roczne dotyczące 14 branż przetwórstwa w 27 krajach członkowskich UE, analizowano interakcje struktur rynkowych i zmienności cen względnych. Zgodnie z założeniami standardowego modelu szacowania marż okazało się, że wzrost zmienności marż względnych ma związek z większą zmiennością cen względnych między krajami.Wzrost interakcji między zmianami marż względnych i zmianami nominalnego kursy walutowego oddziałuje z kolei na spadek zmienności cen względnych. Sytuację w branży spożywczej przedstawiono na tle pozostałych analizowanych branż.

Article Details

Jak cytować
Kufel, J. (2013). Struktury rynkowe a zmienność cen względnych w sektorze przetwórstwa przemysłowego i branży spożywczej krajów UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 160–171. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.47
Bibliografia

The Economic Journal nr 423, s. 271-281.

Campa J. Goldberg L. [1995]: Investment in manufacturing, exchange rates and external exposure. Journal of International Economics nr 38, s. 297-320. (Crossref)

Cavallo E., Galindo A., Izquierdo A., Leon J. [2010]: The role of relative price volatility in the efficiency of investment allocation. IDB Working Paper Series nr IDB-WP-208.

Cheung Y., Chinn M., Fujii E. [2001]: Market structure and the persistence of sectoral real exchange rates. International Journal of Finance & Economics nr 6, s. 95-114. (Crossref)

Cheung Y., Fujii E. [2005]: Cross-country relative price volatility: Effects of market structure. CESifo Working Paper nr 1456.

Engel C., Rogers J. [1996]: How wide is the border? American Economic Review nr 86(5), s. 1112-1125.

Engel C., Rogers J. [2000]: Relative price volatility: What role does the border play? [W:] Hess G., Wincoop van E. (red.) [2000]: Intranational Macroeconomics. Cambridge University Press, Cambridge, s. 92-111. (Crossref)

Engel C., Rogers J. [2001]: Deviations from purchasing power parity: Causes and welfare costs. Journal of International Economics nr 55, s. 29-57. (Crossref)

Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. [2012]: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego. Komunikaty Raporty Ekspertyzy nr 559, IERiGŻ-PIB.

http://en.wikipedia.org/wiki/Exchange_rate_pass_through. [Data odczytu: marzec 2013].

http://en.wikipedia.org/wiki/Great-circle_distance. [Data odczytu: marzec 2013].

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. [Data odczytu: marzec 2013].

http://writepass.co.uk/journal/2012/12/a-basic-study-of-pricing-to-market/. [Data odczytu: marzec 2013].

http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html. [Data odczytu: marzec 2013].

Joyce J., Nabar M., 2009: Sudden stops, banking crises and investment collapses in emerging markets. Journal of Development Economics nr 90(2), ss. 314-322. (Crossref)

Liang H. [1998]: The volatility of the relative price of commodities in terms of manufactures across exchange regimes: a theoretical model. IMF Working Paper nr WP/98/163. (Crossref)

Parsley D., Wei S. [2001]: Explaining the border effect: The role of exchange rate variability, shipping cost, and geography. Journal of International Economics nr 55, ss. 87-105. (Crossref)

Thomas C., Marques J., Fahle S., Coonan J. [2011]: International relative price levels: an empirical analysis. [W:] Measuring the size of the world ecocomy. International Comparison Program., ss. 1-19.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.