Światowy rynek bioetanolu a zmiany na rynkach zbóż

Main Article Content

Wiesław Łopaciuk


Słowa kluczowe : bioetanol, zboża, rynek zbóż, ceny żywności
Abstrakt
W XXI wieku znacznie wzrosły rozmiary popytu na surowce rolne z do produkcji biopaliw. W związku z tym, nastąpiły w strukturze globalnego popytu na produkty rolne, w tym na zboża. Światowe rynki produktów rolnych stały się mniej stabilne, zwiększyła się skala wahań cen. W artykule na podstawie danych empirycznych autor podejmuje próbę oceny wpływu rozwoju rynku bioetanolu na światowy rynek zbóż. Analiza wskazuje na zmiany struktury popytu i podąży jako jedną z głównych przyczyn wzrostu niestabilności światowych rynków zbóż. W strukturze popytu zwiększył się udział komponentów charakteryzujących się mniejszą elastycznością cenową i w związku z tym reakcja cen na zmiany podaży jest większa niż przed kilkunasty laty, szczególnie w warunkach niskiego poziomu zapasów.

Article Details

Jak cytować
Łopaciuk, W. (2016). Światowy rynek bioetanolu a zmiany na rynkach zbóż. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 209–222. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.42
Bibliografia

Abbott, P.C., Hurt, Ch., Tyner, W.E. (2008). What’s Driving Food Prices?, Farm Fundation, Oak Brook.

Grochowska, R., Łopaciuk, W., Rosiak, E., Szajner, P. (2013). Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, Program Wieloletni 2011-2014, nr 70, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Charles, Ch,. Gerasimchuk, I., Bridle, R. Moerenhout, T., Asmelash, E., Laan, T. (2013). Biofuels – At What Cost? A Review of Costs and Benefits of EU Biofuel Policies, The International Institute for Sustainable Development, Global Subsidies Initiative, Winnipeg, Geneva.

Grain Market Report nr 461, International Grain Council, Londyn, 2015.

Jerzak, M.A. (2013). Światowy towarowy rynek giełdowy; aktualny stan i tendencje rozwoju, Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW, t. 13(XXVIII), z. 1, 49-57.

Luque, R., Campelo, J., Clark, J. (2011). Handbook of Biofuels Production, Woodhead Publishing Limited, Abington Hall, Granta Park, Great Abington. (Crossref)

OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations, OECD-FAO Agricultural Outlook 2006, OECD Publishing, Paryż 2006.

OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations, OECD-FAO Agricultural Outlook 2015, OECD Publishing, Paryż 2015.

Rosiak, E., Łopaciuk, W., Krzemiński, M. (2011). Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, Program Wieloletni 2011-2014, nr 29, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Szymański, W. (2002). Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, DIFIN, Warszawa.

Tokgoz, S., Zhang, W., Msangi, S. (2012). Biofuels and the Future of Food: Competition and Complementarities, Agriculture, nr 2, 414-435, (Crossref)

World Bank, Rising food prices: Policy options and World Bank response, Waszyngton, 2008.

World Etanol and Biofuels Report, F.O. Licht, 2014.

World Etanol and Biofuels Report, F.O. Licht, 2015.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.