Innovative Clusters Development: Polish Experience for Ukraine while Building Triple Helix Ecosystem in Agribusiness

Main Article Content

Anton Bezkorovainyi
Sebastian Jarzębowski

Abstrakt
The article is dedicated to the investigation of international experience on innovative clusters development in agribusiness from two different angles (on the example of the whole of Poland and of the Warsaw University of Life Sciences Cluster of Innovation in Agribusiness, in particular). The current Ukrainian innovation model is analyzed and compared to the Polish one, within the EPIC framework. Principal lessons Ukrainian policy-makers can learn from Polish experience are identified and analyzed through the prism of SWOT as long as some recommendations for national innovation development strategy are provided.

Article Details

Jak cytować
Bezkorovainyi, A., & Jarzębowski, S. (2016). Innovative Clusters Development: Polish Experience for Ukraine while Building Triple Helix Ecosystem in Agribusiness. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 65–73. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.99
Bibliografia

Analiza sytuacji i potencjału branż agrobiznesu na Mazowszu. (2013). Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych w Warszawie.

Androshchuk, H., et al. (2009). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010–2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Strategy of Innovation Development of Ukraine for 2010–2020 years under globalization challenges]. Kyiv, 62.

Bazhal, I. et al. (2015). Innovaciine pidpryiemnyctvo: kreatyvnist, komercializaciia, ekosystema. [Innovation entrepreneurship: creativity, commercialization, ecosystem]. Kyiv, Pulsary, 280.

Central Intelligence Agency (2015). The World Factbook 2014-15. Government Printing Office.

Cornell University, INSEAD, and WIPO (2015). The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development.Fontainebleau, Ithaca and Geneva.

Dzierżanowski, M., et al. (2011). Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Gdańsk, Szczecin: 21.

Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix University-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development. Easst Review 14.1, 14-19.

Ffowcs-Williams, J. (2015). Clusters development for modern Ukrainian economy building. Interview for ‘innovations.com.ua’. Web. 15 Nov 2015.

Figiel, S., Kuberska, D. (2013). Competitiveness of the EU economies and development of clusters. European Scientific Journal 9.19.

Grabowska, M. (2015). Effect of cluster initiatives on innovative activities in enterprises. International Journal of Arts & Sciences 8.2, 279.

Gryshchenko, I. (2012). The economic aspect of education: contemporary dimension. Actual Problems of Economics, 137, 80–85.

Gutz, M. (2015). Problemy ta perspektyvy rozvytku regionalnych klasteriv v Ukraini [Problems and prospects of regional clusters development in Ukraine]. Dnipropetrovsk: Efektyvna Ekonomika. 2, 8-13.

Humphrey, A. (2005). SWOT Analysis for Management Consulting. SRI Alumni Newsletter (SRI International).

Kusto, B. et al. (2014). Efekty funkcjonowania Klastra Innowacji w Agrobiznesie. Warszawa, Matrix: 103.

Levi-Carciente, S. (2015). Intellectual Property Rights Index. Property Rights Alliance.

Mazur, D. (2015). Współpraca sektora nauki, biznesu i administracji publicznej jako główne wyzwanie współczesnej polityki rozwoju miasta na przykładzie Krakowa. Zarządzanie Publiczne 2015, nr 1 (29), 1-10.

Plawgo, B. (2014). Cluster Benchmarking in Poland – Edition 2014 General Report. Polish Agency for Enterprise Development. Warsaw: 266.

Porter, E. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic development (quarterly) 14.1, 15-34. (Crossref)

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press. (Crossref)

Poruchnyk, A. (2004). Innovaciinyi potencial Ukrainy ta ioho realizaciia v mizhnarodnomu technichnomy spivrobitnyctvi [Innovative potential of Ukraine and its implementation under international technical cooperation]. Kyiv: 264.

Romanovskyi, O. (2012). The role of H. Etzkowitz’s Triple Helix model and entrepreneurial institutes in development of innovations. Actual Problems of Economics, 127, 32–43.

Schwab, K., Sala i Martín X. (2015). World Economic Forum’s Global Competitiveness Report, 2014-2015.

Srinivasan, M. et al. (2014): Global Supply Chains: Evaluating Regions on an EPIC Framework–Economy, Politics, Infrastructure, and Competence: “EPIC” Structure–Economy, Politics, Infrastructure, and Competence. McGraw Hill Professional.

Stanasyuk, N., Olihovskа, M. (2014). Analysis of integration processes in agribusiness and agro-food formation of clusters in Ukraine. Lviv Polytechnic National University AIDP.

Strogilopulos, J. (2011). Innovacii v ukraini: propozycii do politychnych zakhodiv. [Innovations in Ukraine: policy suggestions]. EU Project “Enhance Innovation Strategies, Policies, and Regulation in Ukraine”. Kyiv: Feniks.

Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Centrum Doradztwa i Informacji "Difin".

Szczupska, M., Grzelak, P., Jarzębowski, S. (2012). Klaster jako potencjał na przyszłość - studium przypadku. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 100, 95-106.

Trippner-Hrabi, J. (2014). The concept of triple Helix extended model in Lodz in the light of own work. De Gruyter Open, Management 18.2, 134-145. (Crossref)

UkrStat (2016). Ukrainian State Statistics Service.

Yegorov, I. (2009). Post-Soviet science: difficulties in the transformation of the R&D systems in Russia and Ukraine. Research Policy, Vol. 38, No. 4, 600–609. (Crossref)

Yegorov, I., Ranga, M. (2014). Innovation, politics and tanks: the emergence of a Triple Helix system in Ukraine and the influence of EU cooperation on its development. International Journal of Transitions and Innovation Systems 3.3, 189-224. (Crossref)

Zelazowska-Przewloka, A. et al. (2014). Klaster jako nowoczesna forma organizacyjno-prawna w gospodarce. Warszawa, Matrix: 103.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.