Food Production in Poland, Compared to Selected European Union Member States

Main Article Content

Joanna Wrzesińska-Kowal
Katarzyna Drabarczyk

Abstrakt
The purpose of this paper is to characterize the food sector in Poland during 2008-2012, compared to selected European Union Member States, and to define the factors affecting growth of the sector under consideration. The structure of sold production of the Polish food industry and the levels of food production in Europe are presented in the paper. Discussion covers quantitative fluctuations in the number of businesses and production value of food products, as well as employment and salaries in the food sector. Finally, growth perspectives are determined for the studied sector.

Article Details

Jak cytować
Wrzesińska-Kowal, J., & Drabarczyk, K. (2014). Food Production in Poland, Compared to Selected European Union Member States. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 205–214. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.86
Bibliografia

Bodył M., Krzemiński M., Łopaciuk W. [2013]: Sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych i pasz przemysłowych. Rynek pasz, stan i perspektywy nr 34, 6-16.

Czeczot H., Ścibor D. [2011]: Aktualny i przewidywany stan rynku wołowiny. Rynek mięsa stan i perspektywy nr 40, 5-17.

Datamonitor [2011]: Milk in Europe.

Global Agricultural Information on Network 2011. EU-27 Fresh Deciduons Fruit Anual Good Prospects for EU-27 Apple and Pear Production.

Kozioł I., Krzywoń M. [2014]: Stan przemysłu drobiarskiego w Polsce. Progress in Economic Siences nr 1, 86-98.

Krzecht D., Środoń S. [2013]: Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development No 1, 119-131.

Marketline Industry Profile: Baby Food in Europe 2013.

Michalczuk L. [2013]: Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu spożywczego w świetle badań foresightowych. Innowacyjne Mleczarstwo nr 1, 32-36.

Puškarić A., Jeločnik M., Ivanovič L. [2009]: Analysis of Vegetable Production in the European Union with Retrospection on the Conditious in Republica of Serbia. Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti vol LXI No 3/2009, 36-43.

Rynek zbóż w Polsce. Report of the Agricultural Market Agency (ARR). [Available at:] www.arr.gov.pl [access: November 2014].

Sektor spożywczy w Polsce. Business Information Department, Polish Information and Foreign Investment Agency (PAAIZ) 2013.

Szwacka-Mokrzycka J., Kociszewski M. [2011]: Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego t. 11 (26), z. 2, 67-77.

Trajer M., Dyngus M. [2013]: Krajowa produkcja, spożycie oraz promocja owoców i warzyw. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego nr 3, 14-25.

Zuba M. [2011]: Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce. ZN WSEI, seria Ekonomia nr 3, 261-288.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.