Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi

Main Article Content

Elżbieta Kacperska


Słowa kluczowe : stosunki handlowe, produkty rolno-spożywcze, handel polsko-niemiecki
Abstrakt
W artykule przeanalizowano zmiany w polsko – niemieckiej wymianie handlowej ze szczególnym uwzględnieniem artykułów rolno-spożywczych w latach 2003-2012. Przeanalizowane w opracowaniu obroty handlowe wskazują na wiodącą pozycję Niemiec jako partnera Polski. W analizowanym okresie saldo obrotów handlowych artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie. Wartość eksportu do Niemiec w 2012 r. wyniosła 3,8 mld EUR a jego udział w eksporcie rolno-spożywczym ogółem stanowił 22%. W strukturze polskiego eksportu dominowały produkty przetworzone pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Article Details

Jak cytować
Kacperska, E. (2013). Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 104–116. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.42
Bibliografia

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2008 r. FAMU FAPA Warszawa 2008.

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2009 r. FAMU FAPA Warszawa 2010.

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2012 r. FAMU FAPA Warszawa 2013.

Budzowski K. [2003]: Ekonomika handlu zagranicznego. Acta Academiae Modrevianae. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków, s. 9-27.

Czarny E. [2002]: Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego. Monografie i opracowania 496. SGH Warszawa.

Czarny E., Śledziewska K. [2009]: Polska w handlu światowym. PWE, Warszawa, s. 106- 133.

Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. [2009]: Przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej [w:] Polska-Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy. SGH, Warszawa, s. 232-237.

Dudziński J. [2009]: Kilka dalszych uwag na temat boomu surowcowego w latach 2003-2008. Firma i Rynek nr 1.

Kacperska E. [2009]: Trade in agri-food products between Poland and the European Union in years 2003-2008 [w:] Agri-food system and its linkage with global, international and domestic economies. WULSP, Warsaw.

Misala J. [2006]: Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2005 r. FAMU/FAPA. Warszawa.

Misala J. [2007]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencja gospodarki narodowej. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej Radom.

Nakonieczna-Kisiel H. [2010]: Nowe zjawiska w polski-niemieckiej wymianie handlowej [w:] Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej. Studia i prace WNEiZ nr 18, Szczecin, s. 99 - 120.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora