Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw mlecznych na arenie europejskiej w perspektywie zmian polityki rolnej UE po 2014 roku

Main Article Content

Andrzej Parzonko


Słowa kluczowe : koszty produkcji mleka, konkurencyjność, polityka rolna
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie zagadnienia konkurencyjności kosztowej produkcji mleka w gospodarstwach z Polski i wybranych krajach europejskich. Do porównań wykorzystano badania prowadzone w ramach IFCN oraz z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, większość gospodarstw w Polsce jest niekonkurencyjna pod względem kosztów produkcji mleka w stosunku do typowych gospodarstw z Niemiec, Francji, Danii i Holandii. Sytuacja wygląda nieco lepiej w przypadku gospodarstw dysponujących większa skalą produkcji (utrzymujących powyżej 65 krów). Słabością polskich gospodarstw jest niska efektywność techniczna. Głównie niska wydajność pracy i produkcyjność ziemi.

Article Details

Jak cytować
Parzonko, A. (2013). Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw mlecznych na arenie europejskiej w perspektywie zmian polityki rolnej UE po 2014 roku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 192–202. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.50
Bibliografia

Czyżewski A. [2011]: Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 90.

Guba W., Dąbrowski J. [2012]: Deregulacje rynku mleka w Unii Europejskiej – skutki i zalecenia dla Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Tom 99, zeszyt 1, s. 33.

Kowalski Z. [1992]: Kategorie efektywności produkcji (w świetle funkcji produkcji). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4.

Malak – Rawlikowska A. [2005]: Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu regulacji produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce na przykładzie systemu kwotowania produkcji mleka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Parzonko A., Sulyma N. [2009]: Stan i kierunki zmian na rynku mleka Ukrainy. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, T. 96, nr 1, s. 130-140.

Piskorz Wł. [1990]: Metody mierzenia względnej efektywności technicznej produkcji rolniczej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr ½.

Woś A. [2001]: Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa, s. 7

Ziętara W. [2009]: Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(12), Poznań.

Dairy Report [2010], Wydawnictwo International Farm Comparison Network.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.