Zmiany cen na międzynarodowym rynku oleistych w okresie upowszechnia się odmian zmodyfikowanych genetycznie

Main Article Content

Jerzy Rembeza


Słowa kluczowe : GMO, oleiste, rynek międzynarodowy, ceny
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany na międzynarodowym rynku oleistych w okresie upowszechniania odmian zmodyfikowanych genetycznie. Pomimo odmiennych regulacji krajowych rynku GMO poziom obrotów międzynarodowych oleistymi szybko wzrastał. Stwierdzono jednak osłabienie związków przyczynowych pomiędzy europejskimi cenami oleistych a cenami soi w USA.

Article Details

Jak cytować
Rembeza, J. (2013). Zmiany cen na międzynarodowym rynku oleistych w okresie upowszechnia się odmian zmodyfikowanych genetycznie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 213–221. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.52
Bibliografia

Balcombe K., Bailey A., Brooks J. [2007]: Thresholds effects in price transmission: the case of Brazilian wheat, maize, and soya prices. American Journal of Agricultural Economics, 89: 308-323. (Crossref)

Barret C., Li J.R. [2002]: Distinguishing between equilibrium and integration in spatial price analysis. American Journal of Agricultural Economics, 84: 292-307. (Crossref)

Enders W.[2003]: Applied econometric time series. Hoboken, NJ:Wiley.

European Commission [2000]: Economic impacts of genetically modified crops on the agri-food sector: a synthesis. Working Document, DG-Agriculture, Brussels, European Commission, August.

Gruere G.P., Carter C.A., Farzin Y.H. [2009]: Explaining international differences in genetically modified food labeling regulaions. Review of International Economics, 17 (3): 393-408. (Crossref)

James C. [2012]: Global status of commercialized biotech/GM crops. ISAAA, Brief No. 43.

Johansen S. [1988]: Statistical analysis of cointegrating vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12: 231-254. (Crossref)

Lapan H.E., Moschini G.[2004]: Innovation and trade with endogeneous market failure: the case of genetically modified products. American Journal of Agricultural Economics, 86: 634-648. (Crossref)

Machado E.L., Margarido M.A. [2004]: Evidences of seasonal price transmission in soybean international markets. Economia Applicada, 8, 1: 127-141.

Mundlack Y., Larson D.F. [1992]: On the transmission of world agricultural prices. The World Bank Economic Review, 6: 399-422. (Crossref)

Oilseeds:World Market and Trade.[2012]. December, USDA.

Rembeza J.[2012]: GMO a międzynarodowy rynek soi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4: 3-14.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.