Czynniki wpływające na wysokość polskiej składki do ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Main Article Content

Julian Krzyżanowski


Słowa kluczowe : polska składka, FAO, zdolność płatnicza, budżet ONZ
Abstrakt
Skala składek do różnych organizacji Narodów Zjednoczonych oparta jest na podobnych zasadach. W artykule przedstawiono ewolucję ustalania składek, metodykę wyznaczania oraz potrzeby i możliwości korekty wysokości składek.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowski, J. (2013). Czynniki wpływające na wysokość polskiej składki do ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 145–159. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.46
Bibliografia

Charter of the United Nations, arts. 17–19, http://www.un.org/en/documents/charter/index.shtml [data odczytu: marzec 2013].

Hilderbrand R.C.[1990]: Dumbarton Oaks: The Origins of the United Nations and the Search for Postwar Security (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press 1990), s. 110.

Informacja Stałego Przedstawicielstwa RP przy FAO [2011], Rzym.

Luck E.C. [2003]: Reforming the United Nations: Lessons from a History in Progress, International Relations Studies and the United Nations Occasional Papers, No 1, s. 30.

Maddison A [1995]: Monitoring the World Economy 1820–1992, Organization for Economic Cooperation and Development, s. 161–192, 213–224, 225–228.

Rocznik Statystyczny [2012] GUS, Warszawa.

Singer D. [1961]: Financing International Organization: The United Nations Budget Process (The Hague: Martinus Nijhoff,), s. 3.

Swart L. [2009]: Finding Agreement on Member States’ Assessments Complicates Budget Approval,” Center for UN Reform Education, November 10, 2009, http://www.centerforunreform.org/node/410 [data odczytu: lipiec 2013].

United Nations [1945]: Report of the Preparatory Commission of the United Nations, December 23, 1945, s. 108, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=PC/20 [data odczytu: luty 2013].

U.N. General Assembly [1946]: Report of the Committee on Contributions, A/80, October 11, 1946, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/80 [data odczytu: luty 2013].

U.N. General Assembly [1952]: Report of the Committee on Contributions, Supplement No. 10, A/2161, 1952, s. 2.

U.N. General Assembly [1954]: Report of the Committee on Contributions, Supplement No. 10, A/2716, 1954, s. 2, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/2716 (supp) [data odczytu: maj 2013].

U.N. General Assembly [1970]: Report of the Committee on Contributions, Supplement No. 11, A/8011, 1970, s. 8–11.

U.N. General Assembly 1996]: Report of the Committee on Contributions, A/50/11/Add.2, July 22, 1996, s. 13, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/50/11/Add.2 [data odczytu: lipiec 2013].

U.N. General Assembly[1998]: Report of the Committee on Contributions, Supplement No. 11, A/53/11, 1998, s. 7, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/53/11(SUPP) [data odczytu: lipiec 2013].

U.N. General Assembly [2010]:Report of the Committee on Contributions,” Supplement No. 11, A/65/11, June 7–25, 2010, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/65/11(SUPP [Data odczytu: lipiec 2013].

U.N. General Assembly [2011]: Report of the Committee on Contributions, Supplement No. 11, A/66/11, 2011, s. iii, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/11 [data odczytu; lipiec 2013].

U.N. General Assembly [1950]: Scale of Assessments,” A/RES/238(III)(A).

U.N. General Assembly [1952]: Scale of Assessments for the Apportionment of the Expenses of the United Nations, A/RES/665(VII).

U.N. General Assembly [1970] Scale of Assessments for the Apportionment of the Expenses of the United Nations,” A/RES/2654(XXV), December 4, 1970, http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r25.htm [data odczytu: lipiec 2013].

U.N. General Assembly [1972]: Scale of Assessments for the Apportionment of the Expenses of the United Nations, A/RES/2961(XXVII)[A-D], December 13, 1972, http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r27.htm [data odczytu: lipiec 2013].

U.N. General Assembly [1976]: Scale of Assessments for the Apportionment of the Expenses of the United Nations,” A/RES/31/95A-B, December 14, 1976, http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r31.htm [data odczytu: lipiec 2013].

U.N. General Assembly [1974]: Scale of Assessments, A/RES/2961(XXVII)[A-D].

U.N. General Assembly [1993]: Scale of Assessments for the Apportionment of the Expenses of the United Nations,” A/RES/48/223A-C, December 23, 1993, http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r48.htm [data odczytu: lipiec 2013].

U.N. General Assembly [1995]: Scale of Assessments,” A/RES/31/95 [A-B].

U.N. General Assembly [1997]: Scale of Assessments for the Apportionment of the Expenses of the United Nations,” A/RES/52/215A-D, December 22, 1997, http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r52.htm [data odczytu: lipiec 2013].

U.N. General Assembly [2010]: Scale of Assessments for the Apportionment of the Expenses of the United Nations,” A/Res/64/248, February 5, 2010, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/248 [data odczytu: luty 2013].

U.N. Office of Legal Affairs [1954]: Repertory of Practice of United Nations Organs: Extracts Relating to Article 17(2) of the Charter of the United Nations,” Supplement No. 1 (1945–1954), vol. 1, s. 536, http://untreaty.un.org/cod/repertory/art17/english/rep_orig_vol1-art17_2_e.pdf [data odczytu: maj 2013].

U.N. Office of Legal Affairs [1974]: Extracts: Supplement No. 5, s. 196.

U.N. Office of Legal Affairs [1978]: Repertory of Practice of United Nations Organs: Extracts Relating to Article 17(2) of the Charter of the United Nations,” Supplement No. 5 (1970–1978), vol. 1, s. 196, http://untreaty.un.org/cod/repertory/art17/english/rep_supp5_vol1-art17_2_e.pdf [data odczytu: maj 2013].

U.N. Office of Legal Affairs [1984] Repertory of Practice of United Nations Organs: Extracts Relating to Article 17(2) of the Charter of the United Nations,” Supplement No. 6 (1979–1984), Vol. 2, p. 220, http://untreaty.un.org/cod/repertory/art17/english/rep_supp6_vol2_art17_2_e.pdf [data odczytu: maj 2013].

U.N. Office of Legal Affairs [1986]: Extracts: Supplement No 7, s. 13.

U.N. Office of Legal Affairs [1990]: Extracts: Supplement No. 6, s. 222.

U.N. Office of Legal Affairs [1995]: Extracts: Supplement No. 8, p. 11.

United Nations General Assembly: Rules of Procedure, Rule 160, http://www.un.org/en/ga/about/ropga/abq.shtml [data odczytu: lipiec 2013].

U.S. General Accounting Office: United Nations: How Assessed Contributions for Peacekeeping Are Calculated,” August 1994, s. 1, http://gao.justia.com/department-of-state/1994/8/united-nations-nsiad-94-206/NSIAD-94-206-full-report.pdf [data odczytu: lipiec 2013].

U.N. General Assembly [1946]: Scale of Contributions to the Budgets of the United Nations for the Financial Years 1946 and 1947 and to the Working Capital Fund,” A/RES/69(I), December 14, 1946, http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r1.htm [data odczytu: lipiec 2013].

U.N. General Assembly [2006]: Implementation of General Assembly Resolutions 55/235 and 55/236,” A/61/139/Add.1, December 27, 2006, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/61/139/Add.1 [data odczytu: lipiec 2012].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora