Światowy towarowy rynek giełdowy; aktualny stan i tendencje w rozwoju

Main Article Content

Michał Jerzak


Słowa kluczowe : giełda towarowa, kontrakt terminowy, internetowa platforma handlowa, zarządzanie ryzykiem cenowym.
Abstrakt
W niniejszym artykule dokonano studium stanu światowego towarowego rynku giełdowego, a także wskazano na tendencje i kierunki rozwoju instytucji giełd towarowych na świecie. Instytucja ta podlegała znacznym przemianom wynikającym z rozwoju gospodarki i potrzeb uczestników rynku, co w konsekwencji doprowadziło do stworzenia globalnych elektronicznych platform handlowych. Giełda była zawsze miejscem generowania informacji rynkowej w zakresie poziomu cen i sytuacji na rynku surowców rolnych. Przede wszystkim jednak umożliwiała zarządzanie ryzykiem niekorzystnej zmiany ceny na rynku. Stwierdzono, że pomimo znaczącego rozwoju giełdowych rynków instrumentów finansowych, nominalny udział w obrotach operatorów giełdowych kontraktów na surowce rolnicze stale wzrasta.

Article Details

Jak cytować
Jerzak, M. (2013). Światowy towarowy rynek giełdowy; aktualny stan i tendencje w rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 49–57. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.5
Bibliografia

Annual Volume Survey. [2011]. Futures Industry Association. [2011]. [Tryb dostępu:] http://www.futuresindustry.org/files/css/magazineArticles/article-1383.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Bliźniak D., Gontarski L. [1997]: Towarowe rynki terminowe. Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej; Warszawa.

CME Group. Membership at CME Group. [2012]. [Tryb dostępu:] www.cmegroup.com/company/membership/. [Data odczytu: czerwiec. 2012].

CME Group. Investor Relations. [Tryb dostępu:] http://investor.cmegroup.com/investor-relations/index.cfm. [Data odczytu: marzec 2011].

Crawford G., Sen B. [1998]: Instrumenty pochodne. Narzędzie podejmowania decyzji finansowych. KE Liber, Warszawa.

Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. [2006]. M.A. Jerzak i A. Czyżewski (red.). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

Eurex Exchange Company overview. [2012]. [Tryb dostępu:] http://www.eurexchange.com/exchange-en/about-us/corporate-overview/. [Data odczytu: czerwiec. 2012].

International Financial Services London. [2011]. [Tryb dostępu:] http://www.powerbase.info/index.php/International_Financial_Services_London. [Data odczytu: marzec 2011].

Jerzak M.A. [1998]: Giełda towarowa na rynku rolnym. Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, Warszawa.

KRX Korea Exchange. [2012]. [Tryb dostępu:] http://eng.krx.co.kr/. [Data odczytu: czerwiec. 2012].

Maslokovic M. [2008]: Report IFSL. Research Commodities Trading, Londyn. [Tryb dostępu:] http://www.ifsl.org.uk. [Data odczytu: czerwiec. 2012].

Szulce H. [2001]: Uwarunkowania i możliwości sterowania ryzykiem w produkcji rolnej. Akademia Ekonomiczna, Poznań.

Wiśniewska E. [2007]: Giełdowe instrumenty pochodne. CeDeWu, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.