Potencjał a pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Małgorzata Juchniewicz


Słowa kluczowe : potencjał konkurencyjny, pozycja konkurencyjna, przemysł spożywczy
Abstrakt
W artykule przedstawiono zróżnicowanie potencjału i pozycji konkurencyjnej przemysłu spożywczego w krajach UE i relacji zachodzących między tymi wymiarami konkurencyjności. Badania wskazują, że korelacja między syntetycznymi wskaźnikami konkurencyjności była przeciętna. Największy związek odnotowano między syntetycznym wskaźnikiem potencjału konkurencyjnego a udziałem w wewnątrzunijnym eksporcie.

Article Details

Jak cytować
Juchniewicz, M. (2015). Potencjał a pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 40–48. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.36
Bibliografia

Hatzichronoglou T. [1996]: Globalization and Competitiveness: Relevant Indicators, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1996/05, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/885511061376. [Data odczytu: kwiecień 2015].

Gorynia M. (red.) [2002]: Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Pawlak K. [2013]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Suchecki B., Lewandowska-Gwarda K. [2010]: Klasyfikacja, wizualizacja i grupowanie danych przestrzennych, [w]: Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. (red.) Suchecki B. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Szczepaniak I. (red). [2014]: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5). Synteza, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wysocki F., Lira J. [2005]: Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań.

Zielińska-Głębocka A. (red.). [2003]: Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.