Światowy rynek trzciny cukrowej

Main Article Content

Piotr Szajner


Słowa kluczowe : trzcina cukrowa, sektor cukrowniczy, biopaliwa, bioetanol
Abstrakt
Trzcina cukrowa jest podstawowym surowcem do produkcji cukru i bioetanolu na świecie. Na świtowym rynku cukru występuje silna konkurencja między cukrem trzcinowym i buraczanym. Zamiany w polityki rynkowej w cukrownictwie w uprzemysłowionych krajach oraz bilateralne porozumienia handlowe powodują, że systematycznie zmniejsza się udział cukru buraczanego w światowej produkcji. Uprawa trzciny cukrowej dynamicznie rozwija się, a decyduje o tym rosnący popyt na cukier na świecie oraz polityka energetyczna Brazylii, która duże ilości trzciny cukrowej i melasy przetwarza na bioetanol. Trzcina cukrowa i produkty uboczne jej przetwórstwa znajdują zastosowanie także w innych sektorach gospodarki. Silna pozycja konkurencyjna trzciny cukrowej wynika z dużej produktywności z jednostki powierzchni oraz niskich kosztów produkcji.

Article Details

Jak cytować
Szajner, P. (2015). Światowy rynek trzciny cukrowej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 140–149. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.30
Bibliografia

Aczel A.D. [2000]: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.

Broeker W.S. [2006]: Breathing easy, Et tu, O2, Columbia University, New York.

Falkowski J., Ostrowicki J. [2001]: Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa.

Fierla I. [2007]: Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.

Grochowska R., Łopaciuk W., Rosiak E. Szajner P. [2013]: Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, PE 2011-2014, nr70, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Hobhouse H. [2001]: Sechs Pflanzen verändern die Welt: Chinarinde, Zuckerrohr, Tee, Baumwolle, Kartoffel, Kokastrauch, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart.

Hryszko K., Szajner P. [2013]: Sytuacja na światowym rynku cukrui jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce, PW 2011-2014, nr 71, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Isermeyer F., Kleinhanβ W. [2005]: Vergleichende Analyse verschiedener Vor-schläge zur Reform der Zuckermarktordnung: eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, FAL Breunschweig.

Luderer D., Nollau V., Vetters K. [2010]: Mathematical Formulas for Economists, Springer, Heidelberg.

Łuczak C. [1981]: Dzieje cukrownictwa w Polsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

McGinnis R.A. [1976]: Cukrownictwo, WN-T, Warszawa.

Merki Ch.M. [1993]: Zucker gegen Saccharin. Zur Geschichte der künstlichen Süßstoffe, Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

Msangi S., Tokgoz S., Zhang W. [2012]: Biofuels, Agriculture and Food Security: Key Connections & Challenges, Environment & Production, Technology Division, IFPRI, Washington.

Myers, N. [1985]: The primary source, W.W. Norton & Co., New York.

Pingali P. [2007]: Westernization of Asian diets and the transformation of food systems: Implications for research and policy, Agricultural and Development Economics Division, (FAO), Rome.

Spörri A., Bening C., Scholz R.W. [2011]: Nachhaltigkeitsanalyse der industriellen Zuckerproduktion Vergleich der Produktion von Schweizer Rübenzucker und Brasilianischem Rohrzucker, Projektbericht, ETH, NSEI, IED, Zürich 2011.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty