Ewolucja światowego rynku piwa

Main Article Content

Piotr Szajner


Słowa kluczowe : rynek, piwo, chmiel, globalizacja
Abstrakt
W latach 1980-2016 światowy rynek piwa charakteryzował się wysoką dynamiką rozwoju. Produkcja i obroty handlu zagranicznego znacząco wzrosły. Istotny wpływ miały na to procesy globalizacyjne. Światowa produkcja piwa jest zdominowana przez duże koncerny browarnicze, ale w ostatnich latach ich udział w rynku zmniejszył w związku z rozwojem produkcji w małych browarach. Rosnąca produkcja piwa generuje duży popyt na surowce wytwarzane w działach pierwotnego przetwórstwa żywności (słód, ekstrakt chmielowy, cukier). Na polskim rynku piwa były obserwowane analogiczne tendencje. Duże bezpośrednie inwestycje zagraniczne, koncentracja struktur podmiotowych i w konsekwencji dynamiczny wzrost produkcji i eksportu. Na krajowym rynku także wzrasta produkcji w małych browarach.

Article Details

Jak cytować
Szajner, P. (2018). Ewolucja światowego rynku piwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 60–68. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.97
Bibliografia

Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu (Statistics in Management ),PWN, Warszawa.

Bierkompendium. Pobrano 03.01.2018 z: http://www.braufranken.de/html/bkgeschichte.html?B=2.

Chechelski, P. (2008). Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy (Impact of Globalisation on on Polish Food Industry). Studia i Monografie,145, IERiGŻ-PIB Warszawa.

Drożdż, J. (2016). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego (Assesment of Financial Standing of Polish Food Industry). Studia i Monografie, nr 168, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Górecki, B.R. (2013). Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki (Econometrics Basics for Theory and Practice). Key Text, Warszawa.

Köster, U. (2010). Grundzüge der landwirtschaftlichen Marktlehr., Verlag F. Vahlen, München. (Crossref)

Luderer, D., Nollau, V., Vetters, K. (2010). Mathematical Formulas for Economists. Springer, Heidelberg. (Crossref)

Łyszkiewicz, W. (2000). Industrial Organization. Organizacja rynku i konkurencja. Łuczak WSHiFM, Warszawa.

Pietrzak, M. (2014). Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji (The Problem of the Geographical Scope of the Markets/Sectors in the Era of Globalization and Regionalisation). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 3-21.

Pingali, P. (2006). Westernization of Asian diets and the transformation of food systems: Implications for research and policy. Food Policy, 32, 281-298. (Crossref)

PKO BP (2017). Rynek piwa w Polsce. Raporty branżowe (Beer Market in Poland. Branch Report). Pobrano z: http://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sektorowe/raporty-branzowe/rynek-piwa-w-polsce/.

Porter, M. (2006). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów (Competitive Strategy. Techniques of Analyzing Industries and Competitors). MT Biznes, Warszawa.

Rynek wyrobów alkoholowych. Stan i perspektywy (2017). (Situation and Outlook on the Market of Alcohol), nr 5 IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.

Solomon, W., Katz, H. (2003). Encyclopedia of Food and Culture, T. 1, Thomson-Gale, London.

Szymański, W. (2002). Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia (Globalisation. Challenges and Threats). Difin.

Urban, R. (2004). Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988-2003 (Changes in Foof Industry over the period of 1988-2003). Studia i Monografie, nr 121, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Wiśniewski, P. (1993). Piwa historie niezwykłe (Extraordinary beer chronicles). Print Shops PREGO, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.