Czynniki decydujące o konkurencyjności produkcji wybranych olejów roślinnych na świecie

Main Article Content

Paweł Boczar


Słowa kluczowe : oleje roślinne, surowce oleiste, produkcja, konkurencyjność, koszty produkcji
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wybrane elementy dotyczące konkurencyjności produkcji olejów roślinnych. Analizie poddano trzy główne oleje roślinne: palmowy, sojowy i rzepakowy. Dokonano charakterystyki surowców oleistych pod względem plonu, zawartości oleju i śruty oraz uzysku oleju i śruty w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Scharakteryzowano poziom produkcji i wykorzystania olejów roślinnych. Omówiono dualizm produkcji surowców oleistych. Przedstawiono koszty produkcji surowców oleistych w różnych regionach świata.

Article Details

Jak cytować
Boczar, P. (2012). Czynniki decydujące o konkurencyjności produkcji wybranych olejów roślinnych na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 5–13. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.51
Bibliografia

Agri benchmark Cash Crop. [2012]. [Tryb dostępu:] www.agribenchmark.org/cash_crop.html. [Data odczytu: maj 2012].

Basiron Y. [2001]: Global Oils and Fats Business: Challenges in the New Millennium. Oil Palm Industry Economic Journal t.1, ss. 1-9.

Beckman C. [2005]: Vegetable oils: competition in a changing market: Bi-weekly Bulletin Agriculture and Agri-Food Canada t. 18, nr 11.

Boczar P., Sznajder M. [2011]: Rozwój światowego rynku olejów roślinnych w latach 1961-2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

FAOSTAT. [2012]. [Tryb dostępu:] faostat.fao.org/default.aspx?lang=en. [Data odczytu: maj 2012].

Gunstone F. [2002]: Vegetable Oils in Food Technology: Composition, Properties and Uses. Blackwell Publishing, Oxford.

Gunstone F. [2004]: Rapeseed and Canola Oil. Production, Processing, Prosperities and Uses. Blackwell Publishing, Oxford.

United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution Online. [2012]. [Tryb dostępu:] www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx. [Data odczytu: maj 2012].

Zimmer Y. [2011]: agri benchmark Cash Crop Report 2011. Von Thuenen Iinstitute. Brunszwik.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.