Zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej w rozwój rolnictwa w Afryce

Main Article Content

Monika Krukowska


Słowa kluczowe : Chiny, Afryka, rolnictwo, współpraca
Abstrakt
Problem rozwoju rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego pozostaje jednym z kluczowych wyzwań współczesnej Afryki. W artykule przedstawiono historyczne zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej(ChRL) we współpracę gospodarczą z krajami Afryki oraz czynniki skłaniające państwa Afryki i ChRL do pogłębiania kooperacji w sektorze rolnym. Analizie poddano różne formy chińskiego zaangażowania we współpracę rolną z krajami Afryki.

Article Details

Jak cytować
Krukowska, M. (2012). Zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej w rozwój rolnictwa w Afryce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 77–86. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.58
Bibliografia

Africa Development Indicators. [2011]. World Bank. [Tryb dostępu:] http://data.worldbank.org/data-catalog/africa-development-indicators. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Africa Human Development Report 2012. Towards a Food Secure Future. [2012]. United Nations Development Programme. [Tryb dostępu:] http://www.afhdr.org/AfHDR/documents/HDR.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Agricultural cooperation. [2006]. Forum on China-Africa Cooperation. [Tryb dostępu:] http://english.focacsummit.org/2006-09/21/content_905.htm. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Beijing Action Plan (2007-2009). [2006]. Forum on China-Africa Cooperation. [Tryb dostępu:] http://www.focac.org/eng/ltda/dscbzjhy/DOC32009/t280369.htm. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Bräutigam D.A. [2009]: The Dragon's Gift. The Real Story of China in Africa. Oxford University Press, Oxford.

Bräutigam D.A. [2012]: Dispelling the myths of China's presence in Africa. [Tryb dostępu:] http://www.thisisafricaonline.com/Business/Dispelling-the-myths-of-China-s-presence-in-Africa. [Data odczytu: wrzesień 2012].

Bräutigam D.A., Xiaoyang T. [2009]: China's Engagement in African Agriculture: Down to the Countryside. The China Quarterly t. 199. [Tryb dostępu:] http://www.american.edu/sis/faculty/upload/Brautigam-Tang-CQ-final.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2012]. (Crossref)

Carrington D, Valentino S. [2011]: Biofuels boom in Africa as British firms lead rush on land for plantations, 31 May 2011. [Tryb dostępu:] http://www.guardian.co.uk/environment/2011/may/31/biofuel-plantations-africa-british-firms. [Data odczytu: czerwiec 2012].

China-Africa Trade and Economic Relationship Annual Report 2010. [2011]. Ministry of Commerce People’s Republic of China. [Tryb dostępu:] http://www.focac.org/eng/zxxx/t832788.htm. [Data odczytu: czerwiec 2012].

China Agri Ministry Development Bank Support Agri Projects. [2006]. [Tryb dostępu:] http://www.tmcnet.com/usubmit/2006/11/22/2108102.htm#ixzz1xy8QBWes. [Data odczytu: czerwiec 2012].

China reports spike in agricultural trade with Africa. [2012]. Chinese Government’s Official Web Portal. [Tryb dostępu:] http://english.gov.cn/chinatoday/2012-05/20/content_2141408.htm. [Data odczytu: czerwiec 2012].

China Statistical Yearbook. 2011. [2011]. National Bureau of Statistics of China. [Tryb dostępu:] http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexeh.htm. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Cofco Plans to Expand Globally to Secure Corn and Wheat Supplies for China. [2011]. Bloomberg News. [Tryb dostępu:] http://www.bloomberg.com/news/2011-10-20/cofco-plans-to-expand-globally-to-secure-corn-and-wheat-supplies-for-china.html. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Curtis M. [2008]: The Crisis in Agricultural Aid: How aid has contributed to hunger. [Tryb dostępu:] http://www.curtisresearch.org/Agricultural.Aid.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Drought, snow affect one sixth of China's arable land. [2008]. Xinhua. [Tryb dostępu:] http://news.xinhuanet.com/english/2008-02/24/content_7660745.htm. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Eicher C. [2003]: Flashback: Fifty Years of Donor Aid to African Agriculture. Conference Paper No. 1. InWEnt, IFPRI, NEPAD, CTA conference ‘Successes in African Agriculture’, Pretoria. [Tryb dostępu:] http://www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/events/conferences/2003/120103/papers/paper16.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2012].

GEO-5, Summary for Africa. On the Eve of Rio+20. [2012]: UNEP. [Tryb dostępu:] http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/RS_Africa_en.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Global hunger declining, but still unacceptably high. International hunger targets difficult to reach. [2010]. Economic and Social Development Department, FAO. [Tryb dostępu:] http://www.fao.org/docrep/012/al390e/al390e00.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Global Hunger Index. The Challenge of Hunger: Taming Price Spikes and Excessive Food Price Volatility. [2011]. IFPRI. [Tryb dostępu:] http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi11.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Hook L., Dyer G. [2012]: Chinese oil interests attacked in Libya. [Tryb dostępu:] http://www.ft.com/intl/cms/s/0/eef58d52-3fe2-11e0-811f-00144feabdc0.html#axzz1ylKfAFqq. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Krukowska M. [2011]: Chińska Republika Ludowa i Afryka. Partnerstwo strategiczne. [W:] Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych. P. Ostaszewski (red.). Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.

UNCCD to take China's anti-desertification experience to Africa. [2012]. Forum on China-Africa Cooperation. [Tryb dostępu:] http://www.focac.org/eng/zfgx/jmhz/t936023.htm. [Data odczytu: czerwiec 2012].

World development indicators. [2012]. World Bank. [Tryb dostępu:] http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. [Data odczytu: czerwiec 2012].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.