Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej

Main Article Content

Anna Wróbel


Słowa kluczowe : rolnictwo, liberalizacja handlu, Unia Europejska, Światowa Organizacja Handlu
Abstrakt
Jednym z głównych problemów w ramach trwających obecnie negocjacji handlowych na forum Światowej Organizacji Handlu jest handel rolny. W przypadku Unii Europejskiej, z uwagi na znaczący poziom protekcjonizmu w rolnictwie, przyjęcie w ramach WTO zobowiązań liberalizujących wymianę w tym obszarze oznacza reformę wspólnej polityki rolnej. W chwili obecnej, z uwagi na brak zakończenia rokowań rundy Doha, trudno przewidzieć kierunki zmian w ramach tej polityki. Już teraz można jednak stwierdzić, iż pozytywne zakończenie rokowań przyczyni się do zwiększenia stopnia otwarcia rynku UE na produkty rolne z państw trzecich oraz do redukcji subsydiów eksportowych.

Article Details

Jak cytować
Wróbel, A. (2012). Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 140–149. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.30
Bibliografia

Chair outlines schedule as farm talks gear up. [2009]. [Tryb dostępu:] http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/agng_18jun09_e.htm. [Data odczytu: maj 2012].

Doha work programme. Draft Ministerial Declaration. Revision. Draft Ministerial Declaration. [2005]. Hong Kong 18 December 2005. WT/MIN(05)/W/3/Rev.2.

Dydoń A., Niemczyk J. [2004]: Negocjacje rolne w WTO – nowe impulsy. Wspólnoty Europejskie nr 7.

Dydoń A., Niemczyk J. [2005]: Negocjacje rolne nadal bez konsensusu. Wspólnoty Europejskie nr 9.

Farm talks resume with ‘walks in the woods’. [Tryb dostępu:] http://www.wto.org/english/news_e/news08_e/agric_1oct08_e.htm. [Data odczytu: maj 2012].

Hagemejer J., Michałek J.J. [2006]: Skutki liberalizacji handlu rolnego w ramach Rundy Doha (WTO) dla Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.

Gradziuk A. [2003]: Negocjacje na forum WTO w sprawie liberalizacji handlu produktami rolnymi. Biuletyn PISM nr 84(188).

Haliżak E. [2006]: Gospodarka światowa 2005 – poszukiwanie nowej równowagi. [W:] Rocznik Strategiczny 2005/2006. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kaczurba J. [2004]: Unia Europejska w WTO. Instytut Koniunktury i Cen w Handlu Zagranicznym, Warszawa.

Kaliszuk E. [2008]: Negocjacje w Genewie – fiasko zamiast przełomu. Wspólnoty Europejskie nr 4(191).

Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi na zapytanie nr 7581 w sprawie stanu negocjacji w ramach WTO w zakresie rolnictwa. Warszawa, 30 sierpnia 2010 r. [2010]. [Tryb dostępu:] http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3849986C. [Data odczytu: maj 2012].

Revised drafts issued for farm and non-farm trade talks. [2008]. [Tryb dostępu:] http://www.wto.org

/english/news_e/news08_e/ag_nama_dec08_e.htm. [Data odczytu: maj 2012].

Skrzypczyńska J. [2010]: GATT/WTO a polityka rolna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010.

Skrzypczyńska J. [2011]: Międzynarodowe aspekty reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Przegląd Prawa Rolniczego nr 1 (8).

Velilla P. [2011]: Wspólna Polityka Rolna i Światowa Organizacja Handlu: między rundą dauhańską a Organem Rozwiązywania Sporów. Przegląd Prawa Rolniczego nr 2 (9).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.