Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków

Main Article Content

Wioletta Wróblewska


Słowa kluczowe : handel zagraniczny, rośliny ozdobne, Unia Europejska
Abstrakt
Przeprowadzono analizę wybranych zagadnień importu i eksportu roślin ozdobnych na obszarze Unii Europejskiej w 2003 i 2006 roku. Pojęcie importu i eksportu roślin ozdobnych na obszarze Unii Europejskiej obejmuje wewnętrzny import pomiędzy 15 krajami (2003) i 25 krajami (2006) będącymi członkami tej struktury. Badaniami objęto import i eksport roślin ozdobnych, zgodnie z ujęciem statystycznym przyjmując siedem grup produktów kwiaciarskich. Są to rośliny doniczkowe, kwiaty cięte świeże, kwiaty cięte preparowane, rośliny szkółkarskie, cebule i bulwy kwiatowe, zieleń cięta świeża i preparowana oraz sadzonki. Analizowano poziom i dynamikę zmian importu i eksportu roślin ozdobnych na obszarze Unii Europejskiej w ujęciu wartościowym oraz strukturę geograficzną wewnętrznego handlu na obszarze Wspólnoty.

Article Details

Jak cytować
Wróblewska, W. (2010). Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(1), 116–124. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.1.13
Bibliografia

Association Internationale des Producteurs de l’Horticulture [2004, 2007]. Roczniki branżowe. Hannover.

Bożyk P., Misala J., Puławski M. [2002]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa.

Flower Council Holland [2010]. [Tryb dostępu: www.flowercouncil.org]. [Data odczytu: maj 2010].

Grams D. [2008]: Zmiany w handlu międzynarodowym na rynku roślin ozdobnych w latach 1995, 1999 oraz 2003. Praca magisterska, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin.

Iskra W. [2000]: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.

Jabłońska L. [1999]: Zakres i zasady wspólnej organizacji rynku kwiaciarskiego w Unii Europejskiej. Biuletyn Agencji Rynku Rolnego nr 2, ss. 16-28.

Jabłońska L. [2004]: Polskie kwiaciarstwo na tle zmian zachodzących w kwiaciarstwie Unii Europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, ss. 18-26.

Jabłońska L. [2006]: Kierunki produkcji kwiaciarskiej na świecie. Rośliny ozdobne nr 4, ss. 3-4.

Jabłońska L. [2007]: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Klawe A. J., Makać A. [1997]: Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych. PWN, Warszawa.

McIntyre J. [2000]: Europejski rynek kwiaciarski. HO 2: 1-7.

Wróblewska W. [2007]: Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii. Praca doktorska. Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa, AR, Lublin.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.