Analiza stanu obecnego i kierunków rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Main Article Content

Małgorzata Gajewska


Słowa kluczowe : rolnicze spółdzielnie produkcyjne, grupy producentów rolnych, spółdzielczość rolnicza
Abstrakt
W artykule przedstawiono ideę i istotę rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) oraz dokonano charakterystyki tych podmiotów ze względu na przedmiot działalności, stan ilościowy i przestrzenne rozmieszczenie w Polsce. Dokonano również przeglądu modeli spółdzielczości rolniczej w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz wskazano możliwości ich adaptacji do polskich warunków. W opracowaniu opisano również szanse rozwoju działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych wynikające z przynależności do grup producentów rolnych.

Article Details

Jak cytować
Gajewska, M. (2010). Analiza stanu obecnego i kierunków rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(1), 59–69. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.1.7
Bibliografia

Adamski M. [2008]: Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, IERiGŻ, Warszawa, ss. 7-54.

Bajan K. [1988]: Niektóre problemy rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, [w:] Społeczne i ekonomiczne warunki rozwoju RSP: materiały z konferencji naukowej IERiGŻ oraz CZRSP w RKS Buszewko (22 – 24 września 1987 r.), Wydawnictwo Spółdzielcze CZS Samopomoc Chłopska, Warszawa, ss. 113.

Czyżewski A., Czyżewski B., Henisz-Matuszczak A. [2005]: Procesy globalizacji a spółdzielczość w sektorze rolno-żywnościowym, [w:] Wieś i Rolnictwo 4 (129), ss. 90.

Domagalski A. [2006]: Spółdzielnie rolnicze – szansa czy konieczność. Wystąpienie na otwarcie konferencji spółdzielczości rolniczej, [w:] Spółdzielczość rolnicza w rozwoju wsi i rolnictwa. Materiały na konferencję w dniu 1 – 2 czerwca 2006 r., w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Samopomoc Chłopska” w Miedzeszynie, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, ss. 13-16.

Kozak M. [2006]: Kierunki zmian w prawodawstwie dotyczącym grup producentów rolnych, [w:] Spółdzielczość rolnicza w rozwoju wsi i rolnictwa. Materiały na konferencję w dniu 1 – 2 czerwca 2006 r., w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS „Samopomoc Chłopska” w Miedzeszynie, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, ss. 106-107.

Mierzwa D. [2005]: W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej, Wyd. AR, Wrocław, s. 44-49.

Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych. [2008]. W. Boguta (red.), Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, ss. 66-69.

Rolnictwo w Polsce. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne. [2008]. K. Stanisławski (red.), Wyd. „Czarno-Biała”, Bydgoszcz, ss. 8.

Stolińska-Janic J. [1995]: Polska spółdzielczość wobec problemów integracji z Unią Europejską, [w:] Rolnictwo w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. T. III. Spółdzielczość rolnicza w procesie przekształceń rynkowych, M. Adamowicz (red.), Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 43.

Urban S., Olszańska A. [2008]: Sprzedaż bezpośrednia gospodarstw rolnych i grup producentów z produkcją bydła, Wyd. AD REM, Wrocław 2008, ss. 41.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw [2000], Dz. U. nr 88 poz. 983 z późn. zm.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze [1982], Dz.U. nr 30 poz. 210, art. 138.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.