Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku wołowiny w Polsce

Main Article Content

Ewa Bąk-Filipek


Słowa kluczowe : rozszerzenie Unii Europejskiej, rynek wołowiny, regulacje rynku wołowiny
Abstrakt
Celem opracowania było wskazanie wpływu integracji z Unią Europejską na stan rynku wołowiny w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące pogłowia bydła i produkcji żywca wołowego za lata 2004-2008, zmian w handlu detalicznym w latach 1991-2008 oraz zmian cen w okresie 2004-2008

Article Details

Jak cytować
Bąk-Filipek, E. (2009). Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stan rynku wołowiny w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 5–14. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.48
Bibliografia

Dobicki A. [2000]: Aktualne problemy hodowli bydła mięsnego. Wyd. AR Wrocław, Wrocław.

Jasiorowski H. [1996]: Program rozwoju hodowli bydła mięsnego w Polsce. Wyd. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.

Rycombel D. [2008]: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rynek mięsa wołowego i jego przetwory. [W:] Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na rynki rolne. PROW nr 106, Warszawa.

Szot E. [2003]: Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.