Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie dla rolnictwa

Main Article Content

Janusz Majewski


Słowa kluczowe : pszczelarstwo, zapylanie, województwo mazowieckie
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa na przykładzie województwa mazowieckiego, zwracając szczególną uwagę na zmiany dotyczące zapotrzebowania głównych uprawnych roślin entomofilnych na zapylanie. Dokonano obliczeń liczby pni pszczelich potrzebnych do zapylenia upraw w latach 2000-2007.

Article Details

Jak cytować
Majewski, J. (2009). Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 110–118. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.59
Bibliografia

Bornus L., Curyło J., Demianowicz A., Guderska J., Kirkor S., Konopacka Z., Wawryn T., Woyke J. [1974]:: Hodowla pszczół. PWRiL, Warszawa.

Kielak B. [2004]: Historia bartnictwa na Mazowszu. [W:] Potencjał pszczelarstwa na Mazowszu oraz jego wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną. Materiały konferencyjne. WODR, Warszawa.

Mazak S. [1975]: Barć odrzańska ma około 2055 lat. Pszczelarz Polski 11.

Nogal W. [1999]: Stan pszczelarstwa w Polsce. Pszczelarz Polski 2.

Pszczelnictwo. [1998]. J. Prabucki (red.). Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin.

Rocznik statystyczny rolnictwa 1986. [1987]. GUS, Warszawa.

Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego, lata 2002-2008. [2002-2008 passim]. WUS, Warszawa.

Semkiw P., Gerula D., Węgrzynowicz P. [2007]: Pszczelarstwo w Polsce (część I). Pszczelarstwo 9.

Szot E. [2001]: Wszystko o miodzie, pszczołach i pszczelarzach. Boss Rolnictwo 38.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.