Wartość zapylania upraw w województwie mazowieckim, próba szacunku

Main Article Content

Janusz Majewski


Słowa kluczowe : pszczelarstwo, zapylanie, województwo mazowieckie.
Abstrakt
W artykule określono potrzeby zapylanie głównych uprawnych roślin entomofilnych w województwie mazowieckim na tle potrzeb Polski. Dokonano obliczeń liczby pni pszczelich potrzebnych do zapylenia upraw w województwie w latach 2000-2009. Ponadto oszacowano, w dwóch wariantach, wartość plonów wybranych roślin, uzyskanych dzięki zapyleniu oraz wielkość strat wynikających z niewystarczającego zapylenia głównych uprawnych roślin entomofilnych w województwie mazowieckim

Article Details

Jak cytować
Majewski, J. (2011). Wartość zapylania upraw w województwie mazowieckim, próba szacunku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 112–120. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.1.12
Bibliografia

Bornus L. [1982]: Abc mistrza ogrodnika – pszczelarstwo. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa.

GUS [1987]: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1986. GUS, Warszawa.

GUS [2010]: Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2009 r. GUS, Warszawa.

GUS [2010]: Skup i ceny produktów rolnych w 2009 r., GUS, Warszawa.

J. Prabucki ( red.). [1998]: Pszczelnictwo. Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin.

Mazak S. [1975]: Barć odrzańska ma około 2055 lat. Pszczelarz Polski, (11).

Morse R.A., Calderone N.W. [2000]: The value of honey bees as pollinators of US crops in 2000. [Tryb dostępu:] www.beeculture.com/content/PollinationReprint07.pdf. [Data odczytu: kwiecień 2010].

Program. Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół. [2010]. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK). [Tryb dostępu:] www.opisik.pulawy.pl. [Data odczytu: maj 2010].

Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego. [2002-2008]. Urząd Statystyczny, Warszawie.

Semkiw P., Ochal J. [2009]: Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce. [Tryb dostępu:] www.opisik.pulawy.pl. [Data odczytu: maj 2010].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.