Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski

Main Article Content

Beata Madras-Majewska
Janusz Majewski


Słowa kluczowe : pszczelarstwo, miód, handel zagraniczny
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany jakie zaszły w liczbie pszczół oraz wielkości produkcji miodu na świecie od roku 1961. Ukazano także zmiany, jakie zaszły w handlu zagranicznym miodem. Ponadto określono miejsce Polski w światowym pszczelarstwie oraz wskazano na możliwości i bariery rozwoju tej gałęzi rolnictwa na świecie. Badania przeprowadzono wykorzystując dane FAO.

Article Details

Jak cytować
Madras-Majewska, B., & Majewski, J. (2008). Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 281–290. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.4.39
Bibliografia

Bornus L. i inni [1974]: Hodowla pszczół. PWRiL, Warszawa.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. [2003-2007 passim]. Nr 16-24. MRiRW, ARR, IERiGŻ, Warszawa.

Pszczelnictwo. [1998]. Prabucki J. (red.). Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin.

Szot E. [2001]: Wszystko o miodzie pszczołach i pszczelarzach. Boss Rolnictwo, nr 38.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.