Kluczowe czynniki dekapitalizacji majątku gospodarstw upadających południowej Polski

Main Article Content

Jarosław Mikołajczyk
Tomasz Wojewodzic


Słowa kluczowe : dekapitalizacja, gospodarstwo rolne, upadłość
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę wskazania zależności pomiędzy wybranymi czynnikami wynikającymi z wewnętrznej sytuacji gospodarstw a częstotliwością podejmowania przez kierujących tymi gospodarstwami decyzji o pozbyciu się składników majątku. Czynnikami tymi były wielkość obszarowa gospodarstw, poziom produkcji towarowej, wiek i wykształcenie kierujących gospodarstwami.

Article Details

Jak cytować
Mikołajczyk, J., & Wojewodzic, T. (2008). Kluczowe czynniki dekapitalizacji majątku gospodarstw upadających południowej Polski. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 66–75. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.66
Bibliografia

Iwaszkiewicz Z., Boczek Z. [2007]: Tendencje społeczno-ekonomiczne na polskiej wsi w okresie transformacji rynkowej. Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 2, ss. 105-108.

Mikołajczyk J. [2007]: Inwestycje rolnicze w Polsce w latach 1990-2005. Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 1, ss. 316-319.

Pieńkowska M. [2005]: Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa. [W:] Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Materiały i Prace. T. XCII. SGH, Warszawa, ss. 19-27.

Warzocha Z. [2004]: Potencjał przedsiębiorczości wiejskich gospodarstw domowych. [W:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. M. Adamowicz (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 501-512.

Wilkin J. [2000]: Gospodarstwa inwestujące oraz gospodarstwa upadające – strategie dostosowawcze. [W:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – nadzieje i obawy polskiej wsi. X. Dolińska i E. Wosik (red.). Wydawnictwo ISP, Warszawa, ss. 140-147.

Woś A. [2001]: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.