Wybrane elementy sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2007 i jej regionalne zróżnicowanie

Main Article Content

Alicja Stolarska


Słowa kluczowe : produkt krajowy brutto, bezrobocie, zatrudnienie, struktura produkcji, dochody, zróżnicowanie regionalne
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę oraz zmiany wybranych elementów sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2007. Wskazano również na występowanie dużego zróżnicowania regionalnego tejże sytuacji, na poziomie województw, sygnalizując jednocześnie powody owego zróżnicowania. Wskazano też regionalną różnorodność zachodzących zmian w tym względzie oraz potrzebę wsparcia regionów najsłabszych.

Article Details

Jak cytować
Stolarska, A. (2008). Wybrane elementy sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2007 i jej regionalne zróżnicowanie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 174–181. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.77
Bibliografia

Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2007 r. [2008]. GUS, Warszawa.

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski. [2006]. Kalinowski T. (red.). Ekspertyza MRR, Gdańsk.

Gorzelak G. [1974]: Analiza działowej struktury tworzenia dochodu narodowego w województwach. Wiadomości Statystyczne, nr 6.

Hybel J. [2003]: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kaczorowski P., Ragout A., Tokarski T. [2001]: Sektorowe zmiany strukturalne gospodarki w ujęciu regionalnym. Wiadomości Statystyczne, nr 9.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008. [2008]. GUS, Warszawa.

Raport o rozwoju i polityce regionalnej. [2007]. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Regionalnych, Warszawa.

Rewizja rachunków regionalnych za lata 1995-2003. [2004]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003. [2003]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005. [2005]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Województw 2008. [2008]. GUS, Warszawa.

Stopa bezrobocia w latach 1990-2008. [2008]. GUS, Warszawa.

Szlachta J. [2000]: Polityka regionalna Unii Europejskiej. FAPA, Warszawa.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2008 roku. Bezrobocie według regionów i województw. [2008]. GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.