Zalesianie gruntów rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Main Article Content

Lech Płotkowski


Słowa kluczowe : zalesianie, premia zalesieniowa, premia pilęgnacyjna
Abstrakt
Unia Europejska wspiera finansowo zalesianie gruntów prywatnych oraz gminnych. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Rolnego na Rzecz Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość wsparcia oparta jest na. kalkulacji kosztów zalesienia, ochrony posadzonych drzewek i ich pielęgnacji. W opracowaniu przedstawiono zasady finansowania zalesiania gruntów rolnych i wyniki obliczeń wysokości wsparcia dla czterech plantacji leśnych zakładanych w różnych regionach kraju

Article Details

Jak cytować
Płotkowski, L. (2008). Zalesianie gruntów rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 116–125. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.71
Bibliografia

Mazur T. [2007]: Ekonomiczna analiza leśnego i rolniczego wykorzystania gruntu na przykładzie wybranego gospodarstwa wiejskiego. Praca magisterska na kierunku Leśnictwo, Wydział Leśny SGGW, Warszawa.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. [2004]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. [2007]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Płotkowski L. [2003]: Działalność Unii Europejskiej w Sektorze Leśnym. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Płotkowski L. [2004]: Leśnictwo w kształtowaniu rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Urządzanie lasu wielofunkcyjnego. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Płotkowski L. [2005]: Leśnictwo polskie w rok po akcesji do Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XIII.

Skolud P. [2006]: Zalesianie gruntów rolnych – rola i obowiązki nadleśnictwa. Biblioteczka leśniczego, zeszyt 231. Wydawnictwo Świat, Warszawa.

Szujecki A. [2003]: Zalesianie gruntów porolnych jako problem polityczny. [W:] Zalesienia w Europie – doświadczenia i zamierzenia. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. [2004]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 187, poz.1929 i nr 236, poz. 2362.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. [2007]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 114, poz. 786.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. [1991]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 101, poz. 444.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień. [2001]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 73, poz. 764.

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. [2007]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 64, poz. 427.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.