Mapowanie produktów polskiego eksportu produktów rolno spożywczych kierowanego do wybranych krajów Unii Europejskiej w 2020 roku

Main Article Content

Ewa Cieślik


Słowa kluczowe : eksport, produkty rolno-spożywcze, mapowanie produktów
Abstrakt
W artykule skupiono się na poszukiwaniu perspektyw wzrostu polskiego eksportu produktami rolno-spożywczymi z gospodarkami należącymi do Unii Europejskiej i będącymi najważniejszymi rynkami eksportowymi dla Polski w zakresie dóbr rolno-spożywczych. Zidentyfikowano grupy tych towarów, które charakteryzują się dodatnimi i ujemnymi wskaźnikami ujawnionych przewag komparatywnych oraz wskaźnikami bilansu handlowego. W badaniu zastosowano metodę opartą o macierz mapowania produktów.

Article Details

Jak cytować
Cieślik, E. (2021). Mapowanie produktów polskiego eksportu produktów rolno spożywczych kierowanego do wybranych krajów Unii Europejskiej w 2020 roku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(4), 37–53. https://doi.org/10.22630/PRS.2021.21.4.15
Bibliografia

Allo, G., Sukartini, A., Made, N., Widodo, T. (2017). Dynamic Changes in Comparative Advantage of Indonesian Agricultural Products. MPRA Paper, Issue 80028.

Ambroziak, Ł. (2017). Evaluation of the Polish competitive position in foreign trade in agri-food products with the European Union. In: Assessment of the competitiveness of Polish food producers in the European Union. Warszawa: IAFE-NRI.

Balassa, B. (1965). Trade Liberalisation and “Revealed” Comparative Advantage. The Manchester School, 33(2), 99-123.

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (2021). Towarowa struktura polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień 2021 r., Warszawa: s.n.

Bobirca, A., Miclaus, P.-G. (2011). A Multilevel Comparative Assessment Approach to International Services Trade Competitiveness: The Case of Romania and Bulgaria. International Journal of Humanities and Social Sciences, 1(1), 1-6.

Cieślik, E. (2017). Przewaga komparatywna i mapowanie grup produktowych polskiego i chińskiego eksportu kierowanego do wybranych krajów afrykańskich objętych strategią Nowego Jedwabnego Szlaku. Studia Ekonomiczne PAN, 4, 432-451.

Cieślik, E., Czernichowski, K., Ndiaye, B. (2020). Afryka Subsaharyjska. Potencjał, problemy i możliwości dla Polski. Warszawa: PWN.

Dalum, B., Laursen, K., Villumsen, G. (1998). Structural Change in OECD Export Specialisation Patterns: despecialisation and ’stickiness’. International Review of Applied Economics. International Review of Applied Economics, 12(3), 423-443.

De Benedictis, L., Tamberi, M. (2002). A note on the Balassa Index of Revealed Comparative Advantage. Universita’ Politecnica delle Marche Working Paper, Volume 158.

Faustino, H. (1991). On the controversy between Ballance-Forstner-Murray and Bowen about measuring comparative advantage. Estudos de Economia, 11(2), 203-212.

Ishchukova, N., Smutka, L. (2014). Revealed comparative advantage: products mapping of the Russian agricultural exports in relation to individual regions. Scientiarum Polonorum Acta Oeconomica, 13(1), 45-61.

Jambor, A., Babu, S. (2016). Competitiveness of Global Agriculture: Policy Lessons for Food Security. s.l.:Springer.

Jayadi, A., Aziz, H. (2017). Comparative advantage analysis and products mapping of Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam export products. Journal of Developing Economies, 2(1), 14 26.

Lafay, G. (1992). The Measurement of Revealed Comparative Advantages. In: International Trade Modeling. London: Chapman & Hill, pp. 209-234.

Oelgemöller, J. (2012). Analysing the international competitiveness of the industry in Portugal, Irealand, Greece and Spain using RCA indicators. CAWM Discussion Paper, Issue 61.

Pawlak, K. (2017). Importance and Comparative Advantages of the EU and US Agri-food Sector in World Trade in 1995-2015. Problems of World Agriculture, 17(4), 236-248.

Shohibul, A. (2013). Revealed comparative advantage measure : ASEAN-China trade flows. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(7), 136-145.

Startienė, G., Remeikienė, R. (2014). Evaluation of revealed comparative advantage of Lithuanian industry in global markets. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 428-438.

Szczepaniak, I. (2017). Comparative advantages in Polish trade in agri-food products. In: Competitiveness of Polish food producers and its determinants. Warszawa: IAFE-NRI.

Szczepaniak, I., Tereszczuk, M. (2016). Assessment of the competitiveness of the Polish food industry against the background of EU Member State. In: Agrarian perspectives XXV. Global and European challenges for food production, agribusiness and the rural economy. Proceedings of the 25th international scientific conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague.

UNCTAD (2018). Pobrano 8 września z: http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx.

UNCTAD (2021). UNCTAD Stats. Pobrano 15 sierpnia z: https://unctadstat.unctad.org/.

Valle, P., Aburqueque, M. (2009). The comparative advantage of some agribusiness products of the state of goiás and their pattern of trade flow to MERCOSUR: testing regional integration, for the period of 2000 to 2008. Pobrano 12 maja z: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec12/archivos/A2ECONOMIA%20 REGIONAL%20Y%20TERRITORIO/ORAL/ALBUQUERQUEMARQUES/ALBUQUERQUE-MARQUES.pdf.

Widodo, T. (2009). Comparative Advantage: Theory, Empirical Measures and Case Studies. Review of Economic and Business Studies, 4, 57-81.

World Bank (2018). Pobrano 2 sierpnia z: https://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp/Content/ Utilities/e1.trade_indicators.htm.

Yilmaz, B. (2003). Turkey's competitiveness in the european union: a comparison with five candidate countries - Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania – and the EU15. Zoneplus Working Paper, Issue 12.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.