Development of the Agricultural Biogas Market in Poland – Production Volume, Feedstocks, Activities and Behaviours of Farmers

Main Article Content

Arkadiusz Piwowar

Abstrakt
The activity and efficiency of agricultural biogas plants are important issues in the field of low-emission development in rural areas and in agribusiness. The essence of the problems concerns mainly sustainable waste management in agricultural production. The main purpose of this study is to analyze the volume of agricultural biogas production in Poland and the structure of consumption of raw materials used for production of agricultural biogas. The analyses were carried out in the period of 2011–2017. The paper also presents results of empirical research on the agricultural practices as part of the subject area of the development of the agricultural biogas market in Poland. The aim of the questionnaire surveys of agricultural holdings was to obtain information on the use of the biomass from field crops and grasslands for energy purposes and the interest in the development of agricultural production towards the cultivation of energy crops. The results of the analyses were presented in the spatial arrangement of research.

Article Details

Jak cytować
Piwowar, A. (2019). Development of the Agricultural Biogas Market in Poland – Production Volume, Feedstocks, Activities and Behaviours of Farmers. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 88–97. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.8
Bibliografia

Appel, F., Ostermeyer-Wiethaup, A., Balmann, A. (2016). Effects of the German Renewable Energy Act on structural change in agriculture – The case of biogas. Utilities Policy, 41, 172-182. (Crossref)

Bała, D. (2017). Możliwości integracji producentów rolnych w oparciu o substrat energetyczny w województwie wielkopolskim (Opportunities for integrating agricultural producers based on energy substrate in the Wielkopolskie Voivodship). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40, 215-225.

Chodkowska-Miszczuk, J., Kulla, M., Novotný, L. (2017). The role of energy policy in agricultural biogas energy production in Visegrad countries. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 35(35), 19-34. (Crossref)

Cieślik, M., Dach, J., Lewicki, A., Smurzyńska, A., Janczak, D., Pawlicka-Kaczorowska, J., Boniecki, P., Cypik, P., Czekała, W., Jóźwiakowski, K. (2016). Methane fermentation of the maize straw silage under meso-and thermophilic conditions. Energy, 115, 1495-1502. (Crossref)

Czekała, W. (2018). Agricultural Biogas Plants as a Chance for the Development of the Agri-Food Sector. Journal of Ecological Engineering, 19, 2. (Crossref)

D'Imporzano, G., Pilu, R., Corno, L., Adani, F. (2018). Arundo donax L. can substitute traditional energy crops for more efficient, environmentally-friendly production of biogas: A Life Cycle Assessment approach. Bioresource Technology, 267, 249-256. (Crossref)

European Parliament (2009). Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009. Off J. Eur. Union, 140,16-62.

Gołasa, P. (2014). Gospodarstwa rolne jako producenci substratów do produkcji biogazu rolniczego (Farms as producers of substrates for the production of agricultural biogas energy). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), 132-136.

Ingrao, C., Bacenetti, J., Adamczyk, J., Ferrante, V., Messineo, A., & Huisingh, D. (2019). Investigating energy and environmental issues of agro-biogas derived energy systems: A comprehensive review of Life Cycle Assessments. Renewable Energy, 136, 296-307. (Crossref)

Jasiulewicz, M. (2017). Wdrożenie innowacyjnej inwestycji pilotażowej w przemyśle przetwórstwa spożywczego oraz w biogazowni w zakresie bioenergetyki (Inplementation of the innovative investment in food industry and anaerobic digestion in the field of bioenergy). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(2), 89-94.

Kozłowski, K., Dach, J., Lewicki, A., Cieślik, M., Czekała, W., Janczak, D., & Brzoski, M. (2018). Laboratory Simulation of an Agricultural Biogas Plant Start-up. Chemical Engineering & Technology, 41(4), 711-716. (Crossref)

Kuziemska, B., Trębicka, J., Wieremiej, W., Klej, P., Pieniak-Lendzion, K. (2014). Korzyści i zagrożenia w procesie produkcji biogazu (Benefits and risks in the production of biogas). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 30 (103), 99-113.

Liu, T., Sun, L., Müller, B., Schnürer, A. (2017). Importance of inoculum source and initial community structure for biogas production from agricultural substrates. Bioresource Technology, 245, 768-777. (Crossref)

Majewski, E., Sulewski, P., Wąs, A. (2016). Potencjał i uwarunkowania produkcji biogazu rolniczego w Polsce (Potentialand conditions of agricultural biogas production in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Michalska, K., Pazera, A., Bizukojć, M. (2013). Innowacje dla branży mleczarskiej – biogazownie przyzakładowe (Innovations for the dairy industry - biogas compounds). Acta Innovations, 9.

Piwowar A., Olszańska A., Režný L. (2017). Development of renewable energy in the Visegrad countries - comparative analysis. Univerzita Hradec Kralove, Hradecke Ekonomicke Dny 2017, Gaudeamus Hradec Kralove, 696-705.

Piwowar, A. (2014). Biogazownie rolnicze w Polsce - lokalizacja i parametry techniczne instalacji (Agricultural biogas plants in Poland location and technical characteristics of this infrastructure). Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 6, 7-9.

Piwowar, A., Dzikuć, M. (2013). Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce (Characteristics of agricultural biogas manufacturers in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, 207-217.

Piwowar, A., Dzikuć, M., Adamczyk, J. (2016). Agricultural biogas plants in Poland–selected technological, market and environmental aspects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 69-74. (Crossref)

Plugge, C.M. (2017). Biogas. Microbial Biotechnology, 10(5), 1128-1130. (Crossref)

Scarlat, N., Dallemand, J.F., Fahl, F. (2018). Biogas: Developments and perspectives in Europe. Renewable Energy, 129, 457-472. (Crossref)

Sulewski, P., Majewski, E., Wąs, A., Szymańska, M., Malak-Rawlikowska, A., Fraj, A., Trząski A., Wiszniewski A., Amrozy, M. (2016). Uwarunkowania ekonomiczno-prawne i opłacalność inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce (Economic and legal condition and profitability of investments for agricultural biogas plants in Poland). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 119-143. (Crossref)

Szwarc, M., Kupczyk, A., Zubrzycki, M., Sikora, M., Trajer, J. (2015). Biogazownie-sukcesy i porażki (Biogas plants - successes and failures). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 5(59), 27-29.

Torrijos, M. (2016). State of development of biogas production in Europe. Procedia Environmental Sciences, 35, 881-889. (Crossref)

Zain, M.M., Mohamed, A.R. (2018). An overview on conversion technologies to produce value added products from CH4 and CO2 as major biogas constituents. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 98, 56-63. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.