Integracja przestrzenna rynków hurtowych – zastosowanie dla rynku fasoli szparagowej

Main Article Content

Wioleta Sobczak
Rafał Zbyrowski


Słowa kluczowe : transmisja cen, integracja przestrzenna, model VAR, przyczynowość w sensie Grangera, funkcja odpowiedzi na impuls
Abstrakt
Celem opracowania była ocena poziomu integracji przestrzennej rynków hurtowych owoców i warzyw na przykładzie fasoli szparagowej. W pracy podjęto problem mechanizmu powiązań cenowych i transmisji cen pomiędzy rynkami hurtowymi. Do opracowania wykorzystano dzienne notowania cen analizowanego gatunku na pięciu rynkach hurtowych w Polsce. Do opracowania danych posłużyły metody ekonometryczne tj. wybrane modele ekonometrii dynamicznej. Wskazano, że znaczenie poszczególnych rynków hurtowych w kreowaniu cen zależy m.in. od wielkości rynku oraz jego lokalizacji.

Article Details

Jak cytować
Sobczak, W., & Zbyrowski, R. (2018). Integracja przestrzenna rynków hurtowych – zastosowanie dla rynku fasoli szparagowej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 426–436. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.131
Bibliografia

Borkowski, B., Krawiec, M. (2009). Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych. W: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne (Price risk in the market of agricultural commodities. In: Price risk management and the possibilities of stabilizing the income of agricultural producers - cognitive and application aspects). Raport Programu Wieloletniego. Nr 148, 47-82.

Faminow, M.D., Benson, L.B. (1990). Integration of Spatial Markets. American Journal of Agriculture Economics, 72(1), 49-62. (Crossref)

Ghos, M. (2000). Cointegration tests and spatial integration of rice markets in India. Indian Journal of Agricultural Economics, 55(4), 616-623.

Goletti, F., Ahmed, R., Farid, N. (1995). Structural determinant of market integration: The case study of rice in Bangladesh. The Development Economics, 32(2), 185-202. (Crossref)

Gołębiewski, J., Sobczak, W. (2017). Rynki hurtowe owoców i warzyw (Wholesale markets for fruit and vegetables). Wydawnictwo SGGW.

Goodwin, B.K., Schroeder, T.C. (1991). Cointegration tests and spatial price linkages in regional cattle markets. American Journal of Agricultural Economics, 73(2), 452-464. (Crossref)

Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. (Crossref)

Jordan, K.H., VanSickle, J.J. (1995). Integration and Behavior in the U.S. Winter Market for Fresh Tomatoes. Journal of Agricultural and Applied Economics, 27, 127-137. (Crossref)

Kusideł, E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowanie. W: Suchecki B. (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych (Vector-autoregressive VAR models. Methodology and application. In: Panel data and multidimensional modeling in economic research). Tom. 3, Wyd. Absolwent.

Maddala, G.S. (2008). Ekonometria, Econometrics, Wyd. PWN.

Mauyo, L. W., Okalebo, J. R., Kirkby, R. A., Buruchara, R., Ugen, M., Mengist, C.T., Anjichi, V.E., Musebe, R.O. (2007). Technical efficiency and regional market integration of cross-border bean marketing in western Kenya and eastern Uganda. African Journal of Business Management,77-84.

Negassa, A., Meyers, R., Gabre-Maldhin, E. (2004). Analyzing the grain market efficiency in developing countries: Review of existing methods and extensions to the parity bound model, Market trade and institutions division, Discussion paper no. 66, International Food Policy Research Institute, Washington DC 2004, 5–8.

Rembeza, J, Chotkowski, J. (2006). Powiązanie cen produktów rolnych pomiędzy rynkiem polskim a rynkami UE (Price linkages between Polish and EU agricultural markets). Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 198-204.

Santeramo, F.G. (2015). Price Transmission in the European Tomatoes and Cauliflowers Sectors. Agribusiness, 31(3), 399-413. (Crossref)

Serra, T., Gil, J.M., Goodwin, B.K. (2006). Local polynomial fitting and spatial price relationships: price transmission in EU pork markets. European Review of Agricultural Economics, 33(3), 415-436. (Crossref)

Sexton, R.J., Kling, C.L., Carman, H.F. (1991). Market Integration, Efficiency of Arbitrage and Imperfect Competition: Methodology and Application to US Celery. The American Journal of Agricultural Economics, 73, 568-580. (Crossref)

Sims, C. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48, 1-48. (Crossref)

Stachowiak, B. (2013). Wykorzystanie ekonomii przestrzennej w procesach rozwoju gospodarczego (Implementation of spatial economics in the economics development proces). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 97, 209-217.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.