Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce

Main Article Content

Wioleta Sobczak
Lilianna Jabłońska
Dawid Olewnicki


Słowa kluczowe : rynek owoców i warzyw, grupy producentów, organizacje producentów.
Abstrakt
Polski sektor owoców i warzyw cechuje rozdrobnienie produkcji. Dodatkowo ubogie zaplecze techniczne, nieznaczne wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz wąskie zastosowanie marketingu powodują, że krajowi producenci są mało konkurencyjni na światowym rynku. Sposobem poprawy sytuacji jest podjęcie współdziałania w grupach i organizacjach producentów. W celu zaktywizowania producentów, decydujący się na współdziałanie otrzymują wsparcie z funduszy krajowych oraz wspólnotowych. Analizowano dane obrazujące rozwój grup i organizacji producentów w Polsce od 2004 roku, m.in. liczbę takich podmiotów, liczbę ich członków, wielkość i wartość ich produkcji. Uzyskane wyniki posłużyły do określenia stopnia zorganizowania tego sektora w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Sobczak, W., Jabłońska, L., & Olewnicki, D. (2013). Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 119–127. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.12
Bibliografia

Bieniek-Majka M. [2012]: Grupy producentów owoców i warzyw w nowej perspektywie finansowej. Roczniki Naukowe SERiA t. XIV, z. 2, ss. 7-10.

Čačić J., Čačić D., Klijusurić J.G. [2009]: Reform of the EU common market organization for fruit and vegetables. Pomologia Croatica t.. 15, nr1-2, ss. 55-66.

Camanzi L., Malorgio G., García Azcárate T. [2009]: The role of producer organizations in supply concentration and marketing: a comparison between European countries in the fruit and vegetables sector. [W:] A resilient European food industry and food chain in a challenging world. Materiały konferencyjne. Chania, Kreta, Grecja, 3-6 września, ss. 1-16.

Czernuszewicz E., Adamska A. [2008]: Wsparcie finansowe wybranych gospodarstw sadowniczych na Lubelszczyźnie z funduszy Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 4 (XIX), ss. 105-114.

Jabłońska L. [ 2002]: Rynek owoców i warzyw. FAPA, Warszawa.

Kawa M. [2007]: Rola informacji w tworzeniu i funkcjonowaniu grup producentów w agrobiznesie. [W:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. S. Makarski, P. Cyrek, S. Dybka, A. Kasprzyk (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 89-103.

Klaassen A. [2007]: Implementiation of GMO regulations in the Netherlands. [W:] Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Proceedings of international scientific conference, nr 2 (9), ss. 136-142.

Perepeczko B. [2000]: Trudności zespołowej przedsiębiorczości polskich rolników ­ między wspólnotą a zrzeszeniem. [W:] Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników. I. Sikorska-Wolak i K. Krzyżanowska (red.). Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 42-50.

Pizło W. [2011]: Status and development trends of Polish pomology during 1999-2009. Roczniki Naukowe SERiA t. XIII, z. 6, ss. 183-187.

Stefko O. [2010]: Uwarunkowania rozwoju polskiego ogrodnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 84, ss. 87-97.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>