Comparison of Poland"s Agrarian Structure with other EU Countries Using Cluster Analysis

Main Article Content

Piotr Pomichowski

Abstrakt
The analysis of agrarian structure of agricultural holdings in Poland was carried out in comparison with other EU countries. The study was conducted on the 2005 and 2013 data derived from Eurostat databases by means of cluster analysis. The results of the analysis confirmed the hypothesis of improvement of the agrarian structure of agricultural holdings in Poland vis-a-vis other EU countries. An increase in the average farm size was observed with a decrease in the number of entities.

Article Details

Jak cytować
Pomichowski, P. (2017). Comparison of Poland"s Agrarian Structure with other EU Countries Using Cluster Analysis. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 263–270. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.102
Bibliografia

Babiak, J. (2010). Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, 4, 87 97. (Crossref)

Caliński, R.B., Harabasz, J. (1974). A dendrite method for cluster analysis. Communications in Statistics, 3, 1-27. (Crossref)

Falkowski, J. (2010). Zmiany liczby gospodarstw rolnych w Polsce w okresie transformacji. Gospodarka Narodowa, 1-2, 89-108. (Crossref)

Gardner, B.L. (1990). The Economics of Agricultural Policy, McGraww-Hill Publishing Company, New York.

Gołaś, Z., Kozera, M. (2002). Strukturalne uwarunkowania wydajności pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 25-44.

Gutkowska, K. (2002). Funkcjonowanie wiejskich gospodarstw domowych w procesie zmian społecznych na wsi i przewianie przez nie strategie radzenia sobie. In: Samoorganizacja w społecznościach wiejskich- przejawy – struktury – zróżnicowanie, Wieruszewska M. (ed.), IRWiR PAN, Warszawa, 13-23.

Jackson-Smith, D. (1999). Understanding the micro dynamics of farm structural change: Exit, entry, and restructuring among Winsconsin family farmers in the 1980s. Rural Sociology, 64, 66-91. (Crossref)

Kalemba, S. (2014). Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze finansowe i prawne - uzupełnienie do uzasadnienia projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego złożonego do Marszałka Sejmu w dniu 01.07.2014 r., Warszawa, November 6th.

Parlińska, M., Pomichowski, P. (2016). Evaluation of human capital in selected EU countries using cluster analysis. Scientific Journal WUoLS-SGGW Problems of World Agriculture, 16(4), 253-259.

Prus, P. (2008). Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Teologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz.

Rembisz, W. (2006). Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 14-30.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.